Πλαίσιο Δράσης

Το πλαίσιο Δράσης που η δημοτικής παράταξης «Δικαίωμα στην Πόλη» καταθέτει στους δημότες του Δήμου Αγίου Νικολάου, είναι μια καταγραφή δράσεων και έργων και τίθεται προς διαβούλευση. Περιγράφει δε το όραμα του συνδυασμού για την αναπτυξιακή πορεία του τόπου.

Σε αυτό το Πλαίσιο δεν περιλαμβάνονται μόνο όσα είναι δυνατόν να υλοποιηθούν άμεσα και εύκολα, αλλά περιγράφεται η συνολική πρόταση την οποία έχουμε σκοπό να παλέψουμε για να υλοποιήσουμε σε βάθος χρόνου.

Μέσα στο Πλαίσιο αυτό θα θέσουμε στην συνέχεια προτεραιότητες στις δράσεις, στη σύνταξη των απαραίτητων μελετών, στους στόχους, στη διεκδίκηση πόρων από κατάλληλα εθνικά και ευρωπαϊκά ταμεία τις οποίες και θα ανακοινώσουμε έγκαιρα.

Χαράσσουμε όμως τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους πρόκειται να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια για να πετύχουμε την πρόοδο και τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου.

Με την καταγραφή αυτή επιδιώκουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες, να ενεργοποιήσουμε την συμμετοχή τους και να ζητήσουμε να αποκτήσουν ενεργό ρολό στην προσπάθεια υλοποίησης των στόχων.

Κοινός είναι ο αγώνας για την πρόοδο του τόπου.

Σε όλα τα προβλήματα μπορούμε να απαντήσουμε με τόλμη και αποφασιστικότητα αρκεί να στοχεύσουμε σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό με σεβασμό στον άνθρωπο, το περιβάλλον, την ποιότητα, την αξιοκρατία, και την διαφάνεια.


Δείτε αναλυτικά το πλαίσιο δράσης για: