Πλαίσιο Δράσης Δημοτική Ενότητα Βραχασίου

Σίσι - Βραχάσι


 

 • Ολοκλήρωση σχεδίου πόλης.
 • Λιμενικά έργα – Αλιευτικό Καταφύγιο.
 • Συντήρηση φωτισμού.
 • Ανάπλαση παραλιακού δρόμου.
 • Διαμόρφωση πεζοδρομίων.
 • Συντήρηση δημοτικών δρόμων.
 • Βελτίωση καθαριότητας (κάδοι, σκουπίδια κλπ.).
 • Εύρεση χώρων στάθμευσης – κυκλοφοριακό.
 • Επέκταση αστικής συγκοινωνίας.
 • Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Σίσι.
 • Αξιοποίηση Δημοτικού σχολείου Βραχασίου.

Μίλατος


 

 • Προώθηση ανασύστασης τοπικής κοινότητας Μιλάτου / Παραλίας Μιλάτου.
 • Προώθηση ολοκλήρωσης και παράδοση Περιπτέρου Σπηλαίου.
 • Παραλιακό μέτωπο παραλίας Μιλάτου.
 • Βελτίωση φωτισμού.
 • Ολοκλήρωση παραλιακού δρόμου Σισσίου - Μιλάτου.

*Για τις κοινότητες που δεν περιλαμβάνονται, το πρόγραμμα διαμορφώνεται και θα αναρτηθεί.