"Έχουμε δικαίωμα..."

«Έχουμε δικαίωμα σε ένα άλλο δήμο. Ανθρώπινο, χωρίς πολλές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη....

...Έχουμε δικαίωμα να ζούμε και να συνυπάρχουμε σε ένα Δήμο που χρειάζεται όλα του τα οικιστικά σύνολα (πόλεις, χωριά και οικισμοί) και τα στηρίζει ισότιμα, παρέχοντας υπηρεσίες ίσης αποτελεσματικότητας σε όλους.

Διαβάστε Περισσότερα

Ο κ. Αντώνης Ζερβός παρουσίασε το συνδυασμό του

Ο κ. Αντώνης Ζερβός παρουσίασε το συνδυασμό του σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Κινηματογράφου ΡΕΞ.

«Έχουμε δικαίωμα σε ένα άλλο δήμο. Ανθρώπινο, χωρίς πολλές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη. Έχουμε δικαίωμα να ζούμε και να συνυπάρχουμε σε ένα δήμο που χρειάζεται όλα του τα οικιστικά σύνολα (πόλεις, χωριά και οικισμούς) και τα στηρίζει ισότιμα παρέχοντας υπηρεσίες ίσης αποτελεσματικότητας σε όλους.

Διαβάστε Περισσότερα

Διεκδικούμε ένα Δήμο συμμετοχικό, με αποκεντρωμένες εξουσίες απευθείας στα τοπικά συμβούλια

«Διεκδικούμε ένα Δήμο συμμετοχικό -συλλογικό και όχι δημαρχοκεντρικό, με αποκεντρωμένες εξουσίες, απευθείας στα τοπικά συμβούλια. Εξουσίες που θα συνοδεύονται από πόρους- μέσα και ανθρώπινο δυναμικό. Διεκδικούμε μια Δημοτική Αρχή που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, στα καθημερινά του προβλήματα των πολιτών, παρούσα στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι, αξιόπιστη στη διεκδίκηση και αξιοποίηση των πόρων.

Διαβάστε Περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των Κυκλικών Κόμβων


Είναι ευτυχές που ο δήμος αποφάσισε να εντάξει το εργαλείο των κυκλικών κόμβων στις μελέτες οδοποιίας του. Όμως είναι τόσο κρίμα να κατασκευάζονται αυτοί χωρίς ουσιαστικές μελέτες με στόχο την προεκλογική αξιοποίηση τους γιατί είναι σχετικά «φτηνά» και εύκολα έργα! Πριν συνεχίσουμε την αξιολόγηση τους όπως κατασκευάστηκαν, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μερικά βασικά σημεία που ισχύουν σύμφωνα με διεθνείς μελέτες.

Διαβάστε Περισσότερα

Παρατηρήσεις επί του Απολογισμού Πεπραγμένων του Δήμου

Έχοντας παρακολουθήσει τον απολογισμό των πεπραγμένων του δήμου μας, θα σχολιάσω μόνο αυτά που έχω γνώση και επομένως μπορώ να έχω σαφή άποψη. 

 Έργο λοιπόν την 8ετία που πέρασε έγινε. Το ζήτημα όμως είναι αν το έργο αυτό έγινε σωστά και αποδοτικά για την πόλη. Αν έγινε στην βάση ενός οράματος και ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού.

Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...