"Έχουμε δικαίωμα..."

«Έχουμε δικαίωμα σε ένα άλλο δήμο. Ανθρώπινο, χωρίς πολλές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη....

...Έχουμε δικαίωμα να ζούμε και να συνυπάρχουμε σε ένα Δήμο που χρειάζεται όλα του τα οικιστικά σύνολα (πόλεις, χωριά και οικισμοί) και τα στηρίζει ισότιμα, παρέχοντας υπηρεσίες ίσης αποτελεσματικότητας σε όλους.


Έχουμε δικαίωμα σε ένα δήμο που προστατεύει και αναδεικνύει το φυσικό του περιβάλλον. Έχουμε δικαίωμα σε ένα δήμο που αναδεικνύει τον πολιτισμό του και στηρίζει την δημιουργία. Έχουμε δικαίωμα σε ένα δήμο αντάξιο των προσδοκιών μας.» με τα λόγια αυτά έκλεισε την παρουσίαση των υποψηφίων του συνδυασμού «Δικαίωμα στην πόλη» ο υποψήφιος Δήμαρχος Αντώνης Ζερβός το βράδυ χθες στο κατάμεστο ΡΕΞ στον Άγιο Νικόλαο.

e-fonien.blogspot.gr