Πρόγραμμα

Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΜΑΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ προς διαβούλευση Δέκα Βασικές Αρχές   Οι αρχές μας καθορίζουν το πλαίσιο δράσης της παράταξης μας  Ο Δ.Η. λειτουργεί δημοκρατικά, με διαφάνεια και λογοδοσία. Ο Δ.Η. εφαρμόζει πολιτικές χρηστής διοίκησης και διαχείρισης με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ωφέλειας.  Ο Δ.Η. ενδιαφέρεται για τα θέματα που αφορούν τους πολίτες και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πρόγραμμα.