Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΜΑΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ προς διαβούλευση

Δέκα Βασικές Αρχές

 

Οι αρχές μας καθορίζουν το πλαίσιο δράσης της παράταξης μας 

 1. Ο Δ.Η. λειτουργεί δημοκρατικά, με διαφάνεια και λογοδοσία.
 2. Ο Δ.Η. εφαρμόζει πολιτικές χρηστής διοίκησης και διαχείρισης με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ωφέλειας. 
 3. Ο Δ.Η. ενδιαφέρεται για τα θέματα που αφορούν τους πολίτες και την πόλη πέρα από τη στενή του αρμοδιότητα.
 4. Ο Δ.Η. συνεργεί με άλλες αρχές και άλλους (κυρίως, όμορους) Δήμους και αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Π.Ε.Δ.Κ. 
 5. Ο Δ.Η. συνομιλεί ισότιμα με την κεντρική κυβέρνηση και διεκδικεί ανυποχώρητα όσα αναλογούν στον τέταρτο Δήμο της χώρας. Ειδικότερα, διεκδικεί ανακατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης με στόχο την διαλειτουργικότητα στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση της χώρας με την ενίσχυση του εγγύτερου επιπέδου προς τον πολίτη.  
 6. Ο Δ.Η. προπαρασκευάζει βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου τις οποίες προτείνει προς νομοθέτηση, και τις προωθεί με πρωταγωνιστικό ρόλο στην Κ.Ε.Δ.Ε. 
 7. Ο Δ.Η. είναι ενεργητικά παρών στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και αξιοποιεί έγκαιρα, συντεταγμένα και αξιόπιστα όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς πόρους. 
 8. Ο Δ.Η. συμμαχεί με τους εργαζομένους και αναγνωρίζει την προσωπικότητα, την αξία και το έργο τους. Οι εργαζόμενοι του Δ.Η. αποτελούν βασική συνιστώσα του δημοτικού έργου.
 9. Ο Δ.Η. συνεργεί με όλους τους φορείς και τις κοινωνικές ομάδες, και δίνει χώρο και βήμα σε όλους τους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους.
 10. Ο Δ.Η. αναγνωρίζει έμπρακτα ότι ο δημότης έχει λόγο στα πράγματα της πόλης, ατομικά και συλλογικά. Οι δημότες είναι συμμέτοχοι στο Δήμο. Οι δημότες δεν είναι πελάτες. Ο Δήμος οικοδομεί με τους δημότες σχέση εμπιστοσύνης. Θέλουμε μια αναγέννηση στη λειτουργία της τοπικής διακυβέρνησης με βασικό μοχλό την συμμετοχή των πολιτών.

Το Δικαίωμα του Δημότη εκφράζεται ως απαίτηση του Δημότη από τη Δημοτική Αρχή και συνιστά υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής

 

Η Προσέγγιση μας: 3 + 3 αρχές 

 

Για το καλό του Δήμου μας παραμερίζουμε στερεότυπα, σκεφτόμαστε δημιουργικά και πρωτότυπα σε μακρό και ευρύ ορίζοντα, σχεδιάζουμε συγκεκριμένα, κινητοποιούμαστε άμεσα.

Το Ηράκλειο για μας είναι μια ανοιχτή πόλη που συνδυάζει το ιστορικό κέντρο, τις εκτός των τειχών γειτονιές και τους ζωντανούς οικισμούς της υπαίθρου. Εκτείνεται από το λιμάνι μέχρι την Καρκαδιώτισσα, από τον Ξεροπόταμο μέχρι τον Καρτερό, απ’ τις Ασίτες μέχρι τον Πρασσά. 

Οι σχεδιασμοί μας έχουν σημείο εκκίνησης τις ανάγκες των πολιτών και εκ των πραγμάτων οι ιδέες και οι παρεμβάσεις γεννιόνται και από τα κάτω στις γειτονιές. Η σύνθεση είναι αναγκαία στο πλαίσιο της μεγάλης εικόνας του Δήμου μας γιατί στον αστικό χώρο έχουν αναπτυχθεί διαχρονικά ισχυρές διασυνδέσεις που επηρεάζουν όλες τις παραμέτρους της αστικής ανάπτυξης.

 

Εκπονούμε συνολικούς σχεδιασμούς (masterplans) για κρίσιμες λειτουργίες και πραγματοποιούμε πιλοτικές εφαρμογές για να βελτιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

Προωθούμε τις ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις στη βάση των αρχών της πολυκεντρικής πόλης και της χωρικής δικαιοσύνης.

Προτεραιοποιούμε αυστηρά τα έργα μας για να έχουμε στοχοπροσήλωση και πραγματικό αποτέλεσμα μέσα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. 

 

 

Θεμελιώδεις Προτεραιότητες

 

Έχουμε θέσει τρεις θεμελιώδεις προτεραιότητες στο επίκεντρο του προγράμματος μας και με αυτές πορευόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον για την πόλη μας.

Το Ηράκλειο, ο μόνος μεγάλος δήμος της χώρας που δεν υποχωρεί πληθυσμιακά, έχει τις προϋποθέσεις και τις ευκαιρίες να συνδυάσει στα επόμενα χρόνια την ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή. Να γίνει μια λειτουργική πόλη. Να προσφέρει ποιότητα ζωής για όλους. Να αποκτήσει ταυτότητα, να κρατήσει τους νέους ανθρώπους του και να γίνει πόλος έλξης για την εγκατάσταση ανθρώπων σε παραγωγικές ηλικίες με υψηλά προσόντα.

Αυτό το Ηράκλειο θέλουμε: Μια πόλη-πρότυπο για όσα μπορεί να συμβολίζει, αλλά και όσα μπορεί να προσφέρει. Αλλά πρέπει όλοι να γίνουμε απαιτητικοί και ταυτόχρονα να γίνουμε συμμέτοχοι στο σχεδιασμό της πόλης. Να γίνουμε ενεργοί πολίτες στη ζωή της ανθρώπινής μας κοινότητας.  

Εργαζόμαστε γι’ αυτό με όλες μας τις δυνάμεις. 

Βάζουμε τον πήχη ψηλά, πέρα και πάνω από μια συμβατική τρέχουσα διαχείριση. Στεκόμαστε απέναντι στις δυνάμεις της αδράνειας και της στασιμότητας. 

 

Διεκδικούμε σθεναρά  τους πόρους που δικαιούμαστε από τη θέση μας ως τέταρτος Δήμος της χώρας. Συνεργαζόμαστε  ώστε τα επόμενα χρόνια να είναι μια εποχή μετασχηματισμού και δημιουργίας για το Ηράκλειο. Μια εποχή ποιοτικής αλλαγής σε μια πόλη που  σέβεται τα δικαιώματα όσων ζουν και ονειρεύονται σε αυτήν.

Θέλουμε την άποψη, την ιδέα και τη συμμετοχή όλων. Η αντιπροσώπευση του δημότη δεν είναι αρκετή. Στο τοπικό επίπεδο πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να εμπλέκεσαι στα πράγματα της πόλης σου. Να συνεισφέρεις συλλογικά και ατομικά μέσα από μια αντίληψη για το κοινό καλό.  Έχουμε όλοι δικαίωμα στην πόλη μας. 

 

Πρώτο, επιδιώκουμε τον δημιουργικό μετασχηματισμό του Ηρακλείου:

Ηράκλειο με ισχυρή παραγωγική και αναπτυξιακή ταυτότητα

Ο Πολιτισμός του νησιού μας, ο Τουρισμός και η αγροδιατροφή  είναι οι ισχυροί κλάδοι της οικονομίας μας ενώ η δυνατότητα παραγωγής ΑΠΕ και εφαρμογών νέων τεχνολογιών , υποβοηθούμενη από την ύπαρξη μιας πολυπληθούς κοινότητας ακαδημαϊκών και ερευνητών, ενισχύει την τοπική οικονομία και κοινωνία της γνώσης.

Θα συντηρήσουμε και θα αναδείξουμε περαιτέρω τους μοναδικούς πολιτιστικούς πόρους που διαθέτει ο τόπος μας και την ιδιαίτερη Κρητική ταυτότητα και θα ενισχύσουμε τις υποδομές και την υποστήριξη στην δημιουργικότητα των τοπικών καλλιτεχνών. Η οικονομικά βιώσιμη λειτουργία του Πολιτιστικού κέντρου, η δημιουργία νέων μουσειακών και πολιτιστικών χώρων, η δημιουργία μονοθεματικών φεστιβάλ με διεθνή απήχηση, η αισθητική αναβάθμιση του αστικού χώρου είναι πρώτη μας αναπτυξιακή προτεραιότητα.

Η αξιοποίηση των έργων υποδομών που έγιναν και θα συνεχίσουν να γίνονται, η αναβάθμιση της εικόνας του Ηρακλείου, η συνεργασία με όλους τους παραγωγικούς φορείς του Τόπου είναι σίγουρο ότι θα δώσει νέα ώθηση στην αξιοποίηση του Τουριστικού τομέα ως τον κύριο μοχλό οικονομικής άνθισης του Τόπου μας.

Θα υποβοηθήσουμε με τις δράσεις μας την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων με την ενίσχυση της δευτερογενούς παραγωγής ώστε να συνδεθούν ακόμα στενότερα ο κλάδος της τοπικής αγροδιατροφής και του Τουρισμού με συνδετικό κρίκο την τοπική γαστρονομία.

Θα ενισχύσουμε κάθε προσπάθεια αύξησης παραγωγής ΑΠΕ, δικτύων μεταφοράς και διανομής , προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, θα ενισχύσουμε περαιτέρω την εικόνα του Ηρακλείου ώς ένα καινοτόμο τόπο με μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης μιας  πολυπληθούς κοινότητας ακαδημαϊκών και ερευνητών σε ένα ισχυρό οικοσύστημα Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων για παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τοπικής προστιθέμενης αξίας.

Σε κάθε μας βήμα,  έχουμε συμμάχους το ΙΤΕ και τα Πανεπιστήμια (ΠΚ & ΕΛΜΕΠΑ) για να μας συντρέχουν και στην κοινωνική πολιτική και στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Τα Ιδρύματα αυτά συνιστούν ένα τεράστιο κεφάλαιο όχι μόνο για τη χώρα αλλά και για την πόλη. Και είναι ζητούμενη η πιο αποδοτική συνεργασία τους με το Δήμο και πιο ουσιαστική διασύνδεσή τους με την τοπική κοινωνία. Τα αγκαλιάζουμε και πορευόμαστε μαζί.

Δημιουργούμε το Κέντρο Αστικού Μετασχηματισμού Ηρακλείου (Κ.Α.Μ.Η), ένα Ζωντανό Εργαστήριο παρακολούθησης των τάσεων, επεξεργασίας αναπτυξιακών προτάσεων και διαβούλευσης με τους εταίρους της τοπικής κοινωνίας. Στο ΚΑΜΗ συμμετέχουν εκπρόσωποι των αναπτυξιακών και κοινωνικών φορέων της πόλης, των ΑΕΙ και της κοινωνίας των πολιτών.

 

 

Δεύτερο, επιδιώκουμε τη δραστική βελτίωση της καθημερινότητας:

Ηράκλειο με ποιότητα ζωής 

Θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας με ένα ευέλικτο σχήμα παρεμβάσεων ώστε να επιλύονται τα προβλήματα αιχμής αξιοποιώντας το δυναμικό του Δημοτικού μηχανισμού αλλά και των Δημοτικών εταιρειών. 

Εκσυγχρονίζουμε το σύστημα της διαχείρισης του νερού, εφαρμόζουμε ολοκληρωμένο σχέδιο καθαριότητας για την πόλη, την γειτονιά και τα χωριά. Αναβαθμίζουμε τους δημόσιους χώρους βιοκλιματικά, αισθητικά και λειτουργικά υιοθετώντας διεθνή κατασκευαστικά πρότυπα και προδιαγραφές. Σχεδιάζουμε την ανθεκτική πόλη με στρατηγική Πολιτικής Προστασίας σε όλο το εύρος του Δήμου.

Υιοθετούμε τους μεγάλους Ευρωπαϊκούς στόχους του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ανοικτής διακυβέρνησης, της ανάπτυξης με κλιματική ουδετερότητα, τις αρχές της πράσινης πόλης, της βιώσιμης κινητικότητας, της συμμετοχής των πολιτών στις δημόσιες υποθέσεις και στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου οικονομίας, για ένα τόπο με υψηλή ποιότητα ζωής. Το Ηράκλειο στο τέλος της θητείας να γίνει η Πόλη με το μικρότερο ποσοστό ψηφιακά αναλφάβητων Δημοτών.

Ενισχύουμε την ισχυρή ταυτότητα , της «Έξυπνης πόλης» γιατί ενισχύει ένα νέο μοντέλο αστικής ανάπτυξης και διαβίωσης των πολιτών.

Θα δυναμώσουμε την ανθεκτικότητα του Ηρακλείου σε θέματα πολιτικής προστασίας, κοινωνικής αλληλεγγύης, δια βίου μάθησης, προστασίας της εργασίας, της υγείας για την εμπέδωση ενός αισθήματος ασφαλείας του πληθυσμού για ένα τόπο που αξίζει να ζεις.

 

Τρίτο, επιδιώκουμε την ενίσχυση της ανθρώπινης κοινότητας και ανάδειξη των δυνάμεων της νεότητας:

Ηράκλειο με επίκεντρο τον άνθρωπο 

Για τον λόγο αυτό βάζουμε σε προτεραιότητα την κοινωνική πολιτική του Δήμου. Όλο το έργο της Δημοτικής Αρχής θα έχει την παράμετρο της κοινωνικής πολιτικής. Γιατί η σωστή κοινωνική πολιτική είναι και αναπτυξιακή πολιτική. 

Στόχος μας είναι μια ριζική επανεκκίνηση στην κοινωνική πολιτική του Δήμου, με ατμομηχανή το Κέντρο Κοινότητας. 

Θα αναπτύξουμε ένα συνολικό ενεργητικό πλέγμα κοινωνικής προστασίας.

Με μια δέσμη δράσεων που θα αφορά 

στη στήριξη των ευάλωτων ομάδων

στην τρίτη ηλικία

στην παιδική προστασία και την προστασία της νεότητας 

στη στήριξη ατόμων με εξαρτήσεις

στην υποστήριξη των αναγνωρισμένων προσφύγων και μεταναστών και των αιτούντων άσυλο

στην καταπολέμηση της κάθε είδους βίας και στην υποστήριξη των θυμάτων βίας και κακοποίησης, των γυναικών και των παιδιών. Πρέπει να πρωτοπορήσουμε με μια συνολική καμπάνια ενάντια στη βία. Θα είμαστε ο Δήμος της Ελλάδας που πρωτοστατεί ενάντια σε κάθε μορφής βία. 

Αντλούμε ιδέες και τεχνογνωσία για να χτίσουμε μια νεανική πόλη, με νεανικές γειτονιές. Υπάρχουν παραδείγματα πόλεων που αναγέννησαν ολόκληρες γειτονιές τους μετατρέποντάς τις κυψέλες νεανικής επιχειρηματικότητας. Θα το επιδιώξουμε κι εμείς. Να γίνει μια πραγματική επανεκκίνηση σε γειτονιές όπως η Αγία Τριάδα και ο Λάκκος: νεανικές γειτονιές. 

Οι σχολικές μονάδες  συνδέονται πιο ενεργά με τη ζωή της κάθε γειτονιάς.  

Η εκπαίδευση με την εξαιρετική της Κοινότητα αποτελεί δομικό πυρήνα για κάθε πρωτοβουλία και για την υποστήριξη κάθε δράσης του Δήμου μας. 

Στηρίζουμε ολόπλευρα τα σχολεία μας και  σχεδιάζουμε μαζί τους τον νέο εκπαιδευτικό χάρτη της πόλης μας. 

Εφαρμόζουμε πρόγραμμα για τον ψηφιακό αλφαβητισμό όλων. Με έμφαση στους οικονομικά αποκλεισμένους που θα αποκτήσουν έτσι ένα εφόδιο, αλλά και στην τρίτη ηλικία. Στόχος είναι να φτάσουμε στο μέγιστο ποσοστό ψηφιακά ενεργών πολιτών, και να είμαστε ο πρώτος Δήμος της χώρας σ’ αυτό. Αυτό με τη σειρά του θα συμβάλει και στην καλύτερη εξυπηρέτησή των πολιτών από τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και στη συμμετοχική δημοτική διακυβέρνηση.

 

Έξι προγραμματικές πρωτοβουλίες

Η εφαρμογή των Προγραμματικών Πρωτοβουλιών μεταμορφώνει την πόλη μας. Δημιουργούμε μια πόλη που μας αξίζει: ποιοτική, βιώσιμη, δημιουργική, πράσινη, πόλη της αλληλεγγύης και της καινοτομίας. Μια πόλη δίκαιη, ελκυστική, ζωντανή και παραγωγική. Μια πόλη που δημιουργεί ευκαιρίες οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης για όλους. 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΟΛΗ
Οι προκλήσεις της καθημερινότητας υποσκάπτουν διαχρονικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων ενώ δυσχεραίνουν την προσωπική και επαγγελματική τους δραστηριότητα. Αντιμετωπίζουμε άμεσα όσα κενά προέρχονται από χρόνιες αδράνειες και προωθούμε δομικές αλλαγές σε τομείς με διασυνδέσεις που αναπαράγουν καθημερινά νέα προβλήματα.
 • Ο κύκλος του νερού εκσυγχρονίζεται. Διασφαλίζουμε πόσιμο νερό 24/24, με πριμοδότηση στην εξοικονόμηση και άμεση αντιμετώπιση των απωλειών. Προωθούμε την ψηφιακή μετάβαση στην διαχείριση του νερού και των λυμάτων. Ολοκληρώνουμε την αντικατάσταση και την πλήρη χαρτογράφηση του υδρευτικού δικτύου. Επιδιώκουμε την αξιοποίηση του νερού του Αλμυρού ποταμού με αφαλάτωση ή/και υδρομαστευτική μέθοδο στο πλαίσιο διαδημοτικής συνεργασίας. Δίνουμε προτεραιότητα στην κατασκευή φραγμάτων και κάθε άλλου μέσου συγκέντρωσης νερού με στόχο την ανανέωση του πόρου.
 • Καθαρή πόλη, καθαρή γειτονιά, καθαρά χωριά γίνονται πραγματικότητα. Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένο σχέδιο για την καθαριότητα και τη διαχείριση απορριμμάτων με αλλαγή παραδείγματος ώστε να γίνει το Ηράκλειο η πρώτη ελληνική πόλη που δεν θα έχει στους δρόμους της τους γνώριμους πλαστικούς κάδους που συχνά μετακινούνται τυχαία και επικίνδυνα και συνήθως χάσκουν, ξεχειλίζουν και αποτελούν εστίες δυσωδίας και μόλυνσης. Προωθούμε την υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων σε κατάλληλες θέσεις, εντός κοινοχρήστων χώρων. Επεκτείνουμε το σύστημα αποκομιδής με ραντεβού. Διερευνούμε την πιλοτική εγκατάσταση κλειστών κάδων με χρήση κάρτας. Δημιουργούμε πράσινα σημεία για την εναπόθεση και απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων. Βελτιώνουμε το τρόπο αποκομιδής των απορριμμάτων με αποτελεσματικό σύστημα διαλογής στην πηγή, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της ποιοτικής ανακύκλωσης, ενεργητική προώθηση της κομποστοποίησης και της εκπαίδευσης στα σχολεία και στις γειτονιές για την παραγωγή λιγότερων απορριμμάτων. 
 • Ενισχύουμε την αποκεντρωμένη εξυπηρέτηση του δημότη. Δημιουργούμε Δημοτικά Κέντρα σε κάθε διαμέρισμα, αξιοποιούμε τα Κοινοτικά Καταστήματα στα χωριά και διασφαλίζουμε την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δήμου από τη γειτονιά. Ολοκληρωμένα κέντρα κοινωνικής φροντίδας σε κάθε διαμέρισμα. Στηριζόμαστε στα Διαμερισματικά Συμβούλια που αποκτούν ρόλο και αρμοδιότητες και ενισχύουν την  δικτύωση στις γειτονιές. 
 • Διευρύνουμε το Πράσινο σε κάθε γειτονιά με πάρκα για αναψυχή και αθλητισμό και πράσινες γωνιές  πάρκα τσέπης. Ενθαρρύνουμε την υιοθεσία των χώρων πρασίνου από μαθητές σχολείων και τοπικούς συλλόγους για προστασία και καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης. 
 • Εκπονούμε συνολική μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με μονοδρομήσεις και προτεραιοποίηση έργων άμεσης απόδοσης, που θα συμβάλουν στη κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση σε συγκεκριμένα/εντοπισμένα σημεία του οδικού δικτύου του Δήμου. Ενθαρρύνουμε κάθε μορφής εναλλακτική κίνηση (μετεπιβιβάσεις, πάρκινγκ περιμετρικά του κέντρου και στις γειτονιές, ποδηλατοδιαδρομές). Μετατρέπουμε με σχέδιο ελεύθερους χώρους σε πάρκινγκ για την αποσυμφόρηση της γειτονιάς και για την ανάπλαση των δρόμων της.
 • Ενισχύουμε τις δημόσιες συγκοινωνίες στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Αναπτύσσουμε δίκτυο μικρών ηλεκτρικών οχημάτων δημόσιας μεταφοράς για τη μετακίνηση στο κέντρο δημοτών, συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα εκείνων με κινητικά προβλήματα. 
 • Εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων και συντήρησης του οδικού δικτύου στις γειτονιές σε συνδυασμό με τη δημιουργία πεζοδρομίων με τήρηση προδιαγραφών για μια ποιοτική καθημερινότητα και υιοθέτηση πρακτικών λύσεων άμεσης/ταχείας επέμβασης για την αποκατάσταση ζημιών και φθορών στο οδικό δίκτυο. Εξασφαλίζουμε την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών μέσα στη γειτονιά και ανάμεσα στη γειτονιά και το κέντρο της πόλης.  
 • Μετατρέπουμε τα σχολικά συγκροτήματα κατά τις ώρες που δεν λειτουργούν  σε κέντρα δια βίου μάθησης, πολιτισμού, άθλησης και εκπαίδευσης της γειτονιάς με παράλληλη διάχυση της δουλειάς που γίνεται στα σχολεία στην κοινότητα – εκπαίδευση της κοινότητας.
 • Συνεργαζόμαστε με κάθε συλλογικότητα που εστιάζει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στη γειτονιά. Στηρίζουμε τοπικές εκδηλώσεις πολιτισμού και κοινωνικής επαφής με ανάδειξη των ανθρώπων της περιοχής, των γνώσεων τους, των ταλέντων τους. Δίνουμε βήμα και ρόλο στα νιάτα, από τα σχολεία στην κοινωνία για ανάδειξη των δεξιοτήτων των νέων με δράσεις μικρές και ευέλικτες αλλά μεγάλου κοινωνικού αποτυπώματος.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ
Το Ηράκλειο έχει ανάγκη από δραστικές παρεμβάσεις τόσο διοικητικές, όσο και τεχνικές που θα το  καταστήσουν μια ελκυστική πόλη σε πολλά επίπεδα (αισθητικό, λειτουργικό, οικονομικό, κοινωνικό).Επίπεδα που συνδέονται απόλυτα: (α) με τον εκσυγχρονισμό και την ευρωστία του αναπτυξιακού περιβάλλοντος  της πόλης και των οικισμών, δηλαδή του Δήμου συνολικά,(β) την κοινωνική συνοχή την προώθηση της ισότητας των επιμέρους συνοικιών  της πόλης και των οικισμών, την ένταξη των κοινωνικών ομάδων  που σήμερα βρίσκονται στο περιθώριο, και (γ) την βελτίωση της λειτουργικότητας και της παραγωγικότητας του αστικού συστήματος για μια πράσινη πόλη με υψηλή ποιότητα ζωής.
 • Με ένα απλό λειτουργικά σχήμα επιμέρους  χωρικών ενοτήτων – στόχων στο πλαίσιο της σύγχρονης ευρωπαϊκής πολιτικής αστικής ανάπτυξης, επιταχύνουμε την ανάθεση, εκπόνηση, ολοκλήρωση και εφαρμογή των πολεοδομικών μελετών . Για το σκοπό αυτό δημιουργούμε ειδικό μηχανισμό επίσπευσης του πολεοδομικού έργου. 
 • Προωθούμε τη λειτουργική ενοποίηση και ανάδειξη του συνόλου του παραλιακού μετώπου από τον Ξεροπόταμο έως τον Καρτερό εφαρμόζοντας ένα σύνολο από επιμέρους δικτυωμένες παρεμβάσεις  (εκβολές Γιόφυρου, Κόλπος Δερματά, Ενετικός λιμένας, Ανατολικό Πολεοδομικό Κέντρο, Παραλιακή ζώνη Νέας Αλικαρνασσού, εκβολές Καρτερού), που δημιουργούν ένα ενιαίο – πολυλειτουργικό αναβαθμισμένο αισθητικά και λειτουργικά αστικό τοπίο με ποικιλία χρήσεων και δραστηριοτήτων. 
 • Διασφαλίζουμε την αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής του Αεροδρομίου  Νίκος Καζαντζάκης προς όφελος της πόλης. Η δημοτική μας αρχή  διεκδικεί  και  άμεσα υλοποιεί  σχεδιασμούς και  πολιτικές  για μια «Διπλή Ανάπλαση», συνδέοντας την απομάκρυνση του αεροδρομίου με την πολεοδομική, οικονομική και κοινωνική  αναγέννηση του Ηρακλείου συνολικά, και της Νέας Αλικαρνασσού ειδικότερα. Η ανάπτυξη της περιοχής αποτελεί πρότυπο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, με το συνδυασμό χρήσεων κοινωνικής κατοικίας και λειτουργιών μητροπολιτικού επιπέδου. 
 • Αναπτύσσουμε τον αστικό γραμμικό άξονα Λιμανιού – Κνωσούμε την δημιουργία ποδηλατοδρόμου  σε όλο το μήκος της διαδρομής από το Λιμάνι έως την Κνωσό, την ολοκλήρωση  – αναβάθμιση του γραμμικού πάρκου Μπεντεβή – Ερυθραίας – Φορτέτσας και δημιουργία περιαστικού Αρχαιολογικού πάρκου Κνωσού με την ενοποίηση των διάσπαρτων μνημείων της περιοχής.
 • Αναδεικνύουμε τα Τείχη και τηνΤάφρο, με την ένταξη τους  στην καθημερινή ζωή της πόλης σαν ένα πολυλειτουργικό αστικό πάρκο που ευνοεί την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας και στηρίζεται στον αναβαθμισμένο ρόλο του Δήμου έτσι ώστε να έχει τον πρώτο λόγο στην προστασία και την ανάδειξη του συνόλου του μνημειακού φρουριακού περιβόλου της παλιάς πόλης.
 • Επιταχύνουμε την αναζωογόνηση της παλιάς πόλης, με την επίσπευση της εφαρμογής του συνόλου των εγκεκριμένων μελετών και εκπόνηση νέων για την ανάδειξη της παλιάς πόλης.  Υιοθετούμε ειδικές πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για την κοινωνική, οικονομική, οικιστική αναγέννηση των συνοικιών της Αγίας Τριάδας και του Λάκκου.
 • Προωθούμε τη δημιουργία Τοπικών Συνοικιακών Επικέντρων με το άμεσο κλείσιμο όλων των εκκρεμοτήτων ολοκλήρωσης των πολεοδομικών μελετών των επεκτάσεων του σχεδίου πόλης και των αντίστοιχων  Μελετών  Εφαρμογής και την ανάπτυξη νέων αξιόπιστων θεσμών και μηχανισμών κοινωνικής ενεργοποίησης και ανάδειξης ενισχύοντας το αίσθημα της κοινότητας. 
 • Διεκδικούμε την άρση της διχοτόμησης της πόλης από τον ΒΟΑΚ. Επιμένουμε στη νέα χάραξη με παράκαμψη, αλλά προετοιμαζόμαστε και για άμεσες στοχευμένες παρεμβάσεις για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων του ΒΟΑΚ  στην διχοτόμηση της πόλης: Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για την έγκαιρη υλοποίηση των αναγκαίων σχεδιασμών (Σημειακές υπογειοποιήσεις, υπέργειες και υπόγειες διαβάσεις, παράπλευρες οδοί, ζώνες πρασίνου κλπ.) με στόχο τη μετατροπή του τμήματος του ΒΟΑΚ που διασχίζει την πόλη σε ένα έξυπνο – πράσινο οδικό άξονα, ο οποίος θα ενώνει αντί να διχοτομεί το πολεοδομικό συγκρότημα.
 • Αναπτύσσουμε ένα δίκτυο «πράσινων διαδρόμων» διασύνδεσης της πόλης με τους οικισμούς της ενδοχώρας που περιλαμβάνει την ενεργοποίηση επιλεγμένων περιπατητικών – ποδηλατικών διαδρομών και σημείων αναψυχής κατά μήκος των φαραγγιών και κοιλάδων που από την ενδοχώρα καταλήγουν στην πόλη.
 • Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης  όλων των  οικισμών του Δήμου με την  δημιουργία βασικών κοινωνικών και τεχνικών υποδομών που θα αίρουν την αντίθεση πόλης – υπαίθρου στην λογική των λειτουργιών της «Ανοικτής Πόλης». 
 • Στηρίζουμε την ανάπτυξη της υγιούς και βιώσιμης  επιχειρηματικότητας με την δημιουργία των αναγκαίων υποδομών που θα συμβάλλουν στην  ενίσχυση τοπικών παραγωγικών μονάδων (ενεργοποίηση διαδικασιών και εργαλείων για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο  όπως επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με τις βιομηχανικές περιοχές – χωροθετήσεις  βιομηχανικών χρήσεων –OpenMalls).
 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αξιολογούμε τις υφιστάμενες δομές και δημιουργούμε ένα σύγχρονο δίκτυο κοινωνικής προστασίας με ολοκληρωμένα κέντρα κοινωνικής φροντίδας στη γειτονιά και βελτιστοποίηση της κοινωνικής απόδοσης του Κέντρου Κοινότητας. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία συστηματικής ενημέρωσης όλων για τα δικαιώματά τους, κυρίως των ‘ευάλωτων ομάδων’ και όσων βρίσκονται σε ανάγκη και για τις δυνατότητες στήριξης από το Δήμο και άλλους φορείς. Η πόλη μας γίνεται πιο συμπεριληπτική και ανεκτική. Οι παρεμβάσεις μας σχεδιάζονται και υλοποιούνται με βάση το τρίπτυχο: αξιοπιστία – αποτελεσματικότητα – αξιοπρέπεια.
 • Διευρύνουμε κατά προτεραιότητα το δίκτυο βρεφικών σταθμών και νηπιαγωγείων με στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα. Αξιολογούμε τη μέγιστη δυνατή κάλυψη ως ζήτημα κεντρικό για τους νέους ανθρώπους, για την ισότητα των φύλων, το δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία, τη δημιουργία οικογένειας και συνεπώς το δημογραφικό πρόβλημα.  
 • Δημιουργούμε περισσότερα και πιο δραστήρια Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) με ανάπτυξη νέων βιωματικών δραστηριοτήτων και με ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες ενώ δημιουργούμε και Campus για παιδιά ΑμΕΑ στην ύπαιθρο του Δήμου.
 • Δίνουμε διέξοδο στέγασης στα νέα ζευγάρια. Δρομολογούμε την δημιουργία κοινωνικής κατοικίας σε ανεκμετάλλευτα δημοτικά ακίνητα και σε τμήμα της οικιστικής ζώνης που θα προκύψει από την πολεοδόμηση της ευρύτερης περιοχής του σημερινού αεροδρομίου στη Νέα Αλικαρνασσό, καθώς και στην ενδοχώρα του Δήμου.
 • Ενεργοποιούμε και στηρίζουμε το θεσμό της ενεργειακής κοινότητας με αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας μέσα και έξω από τα όρια του Δήμου με ιδιαίτερη στόχευση στην ανακούφιση των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και την ενεργειακή ουδετερότητα των λειτουργειών του Δήμου.
 • Αναβαθμίζουμε την φροντίδα και τις δράσεις για την τρίτη ηλικία. Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των συνταξιούχων στην κοινωνική ζωή του Δήμους μας. Οργανώνουμε ειδική δομή για την καταγραφή της προφορικής ιστορίας της πόλης μας με την προσέγγιση των ανθρώπων που έζησαν τις κρίσιμες στιγμές του περασμένου αιώνα, με παράλληλο αποτέλεσμα την κοινωνικοποίηση και τη διάδραση ανάμεσα στις γενεές.
 • Δημιουργούμε ομάδα κρούσης (taskforce) για τον εντοπισμό ανθρώπων σε ανάγκη οργανώνουμε υπηρεσίες άμεσης στήριξης σε αστέγους με κινητή μονάδα παροχής ειδών πρώτης ανάγκης, ρουχισμού και σωματικής υγιεινής. Μεθοδεύουμε την πρακτική ταχύρρυθμη εκπαίδευση κοινωνικών φροντιστών.
 • Στηρίζουμε την ανάπτυξη της κοινωνικής εργασίας, συνεργαζόμαστε με τους αρμόδιους φορείς και τις τοπικές επιχειρήσεις και δημιουργούμε «Τράπεζα ανέργων» με προοπτική την απασχόληση στη δημοτική καθαριότητα, το πράσινο, τις κοινωνικές υπηρεσίες.
 • Ενισχύουμε τις πολιτικές για την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία συντονισμού φορέων με ατμομηχανή τον Δήμο σε συνεργασία με ΚΕΘΕΑ και άλλους φορείς για αντιμετώπιση με τρόπο οργανωμένο των εξαρτήσεων και παράλληλη υποστήριξη του εθελοντισμού. 
 • Διεκδικούμε τη δημιουργία νέων ΤΟ.Μ.Υ. προκειμένου η πρωτοβάθμια φροντίδα να είναι χωρικά προσβάσιμη, λειτουργική, αποτελεσματική και να συνδέεται με τις Δημοτικές δομές κοινωνικής φροντίδας.
 • Μεριμνούμε για την παροχή βασικών αγαθών σε όσους χρειάζεται, ενισχύουμε τη δράση Βοήθεια στο σπίτι με συστηματοποίηση και διεύρυνση. 
 • Συστηματοποιούμε τις δράσεις υποστήριξης και ένταξης μεταναστών και προσφύγων. 
 • Αναδεικνύουμε το ζήτημα της ΒΙΑΣ σε κάθε εκδήλωσή της, υλοποιούμε διαδραστική καμπάνια ενάντια στη βία, ενισχύουμε το συμβουλευτικό υπόβαθρο του Δήμου και οργανώνουμε παρεμβάσεις αποτροπής και στήριξης σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και εθελοντικές οργανώσεις. Δημιουργούμε ειδική μονάδα για τη βραχυχρόνια φροντίδα κακοποιημένων παιδιών.
 • Στηρίζουμε το εθελοντικό κίνημα και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών σεβόμενοι την αυτονομία τους. 
 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΛΗ
Το Ηράκλειο των πέντε πολιτισμών και των παγκόσμιων μνημείων ήταν ανέκαθεν κέντρο δημιουργίας, και τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις να αναβαθμίσει τη θέση του και να ενισχύσει την εικόνα του. Αξιοποιούμε τις σημαντικές δυνατότητες του πολιτισμού και ενθαρρύνουμε τη δημιουργία σε όλες τις γωνιές του Δήμου μας. Θέλουμε ανοικτά και ζωντανά μνημεία κύτταρα καλλιτεχνικής δημιουργίας και συμμετοχής. Το Ηράκλειο αναδεικνύεται σε πρωτεύουσα πολιτισμού, όπως υπήρξε και σε άλλες περιόδους (Κρητική αναγέννηση, Μεσοπόλεμος, Μουσικός Αύγουστος) με τη σχεδιασμένη διοργάνωση ποιοτικών εκδηλώσεων μακράς πνοής και υψηλού επιπέδου που θα προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Ενισχύουμε τη σύνδεση του πολιτισμού με το τουρισμό.
 • Εκπονούμε πολυετές σχέδιο πολιτιστικής ανάπτυξης και καλλιτεχνικής δημιουργίας με στόχο την ανάπτυξη βιώσιμων δραστηριοτήτων υψηλού επιπέδου και αξιόπιστων θεσμών με στόχο την σταθερή παραγωγή πολιτιστικού έργου.
 • Προωθούμε την ένταξη της Πόλης σε διεθνή και διαπεριφερειακά καλλιτεχνικά δίκτυα προκειμένου να φιλοξενεί περιοδικά εκδηλώσεις κλίμακας. Αναπτύσσουμε συνεργασία με φορείς πολιτισμού, οργανώνουμε κοινές δραστηριότητες στο χώρο της μουσικής, του χορού, της ζωγραφικής, της φωτογραφίας και της γλυπτικής. Προωθούμε συνέργειες με Μουσεία και φορείς τέχνης για ανταλλαγές καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Βάζουμε το Ηράκλειο στον διεθνή χάρτη των μεγάλων καλλιτεχνικών γεγονότων.
 • Ανοίγουμε σε συνεργασία με το ΥΠΠΟ τα μνημεία της Πόλης μας, φροντίζουμε για την φύλαξη τους την ορθολογική διαχείριση τους και την προσέλκυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων που είναι συμβατά με αυτά. Τα μνημεία αποκτούν νέα ζωή ως περιβάλλοντα για τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.
 • Το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου λειτουργεί και φιλοξενεί κάθε δράση πολιτισμού, διεθνή και εγχώρια, που σηματοδοτεί την ποιότητα και την πρωτοποριακή δημιουργία, προβάλλει το έργο του και επιδιώκει την προσέλκυση επισκεπτών. Επιδιώκουμε την μέγιστη κοινωνική του απόδοση που περνάει μέσα από τη συνεχή δραστηριότητα, με καθημερινή συμμετοχή κάθε ηλικιακής ομάδας.
 • Αναδεικνύουμε και αξιοποιούμε τον ιστορικό πλούτο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης με την συνδρομή της νέας τεχνολογίας με στόχο την προσέλκυση χρηστών και επισκεπτών. Αποκαθιστούμε τον ρόλο της Βιβλιοθήκης στην εκπαίδευση με την προσέλκυση νέων αναγνωστών. 
 • Εκπονείται συνολικό σχέδιο για τη φιλοξενία και διάχυση των πολιτιστικών δράσεων μέσα στο Δήμο σε θεματικά δίκτυα, με την κατάλληλη χωροταξική οργάνωση. Προωθείται η οργάνωση δραστηριοτήτων στις γειτονιές με την κινητοποίηση και συμμετοχή των κατοίκων και αξιοποίηση κάθε κατάλληλου χώρου και τη δημιουργία νέων με προτεραιότητα σε έξυπνες λύσεις χαμηλού κόστους και σε συνεργασία με τοπικούς φορείς πολιτισμού.
 • Συνεχίζουμε και ενδυναμώνουμε κάθε κοινωνικά αποδοτική δράση πολιτισμού που ως τώρα έχει θεσμοθετηθεί. Ειδικότερα, δίνουμε έμφαση και ώθηση στην τέχνη του δρόμου (streetart) σε διαρκή βάση, δώδεκα μήνες τον χρόνο, και σε κάθε δράση τοπικής και νεανικής δημιουργίας. 
 • Οι εκπαιδευτικές κοινότητες μετατρέπονται σε συνεργάτες μας για την πολιτιστική αναγέννηση της Πόλης.
 • Ενισχύουμε τον αθλητισμό στις γειτονιές με δημιουργία και αξιοποίηση νέων υποδομών έτσι ώστε να υπάρχει μια χωρική ισορροπία και επαρκής προσβασιμότητα. Επιδιώκεται η στενότερη συνεργασία με κάθε αθλητικό σωματείο που δραστηριοποιείται στον Δήμο μας. Ορίζουμε και επιδιώκουμε να εκπληρώσουμε τη βασική απαίτηση αθλητικών υποδομών προσβάσιμων σε όλους και ιδιαίτερα στους νέους σε κάθε γειτονιά και σε κάθε χωριό του Δήμου μας.
 • Διεκδικούμε την φιλοξενία μεγάλων αθλητικών δραστηριοτήτων που προβάλλουν τα αθλητικά ιδεώδη και τον Δήμο μας.
 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ
Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Η ανθεκτικότητα της πόλης μας και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους του προγράμματος μας. Αξιολογούμε και εντοπίζουμε τα σημεία που αντιμετωπίζουν αυξημένες απειλές και αναλαμβάνουμε ανάλογη διορθωτική δράση. Υλοποιούμε πρωτοβουλίες για την επέκταση του πρασίνου στην Πόλη μας και την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων για να μετατραπούν σε φιλικές κλιματικά υποδομές. 
 • Παρακολουθούμε σε διαρκή βάση τις εξελίξεις στο παράλιο μέτωπο σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις για την προστασία των ακτών σε συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Ιδιαίτερα, και σε συνεργασία με την ερευνητική και πανεπιστημιακή κοινότητα, αναλαμβάνουμε το έργο της αντιδιαβρωτικής προστασίας του θαλάσσιου τείχους. 
 • Αναθέτουμε, πραγματοποιούμε και εφαρμόζουμε πολεοδομικές μελέτες με πάρκα και ζώνες πρασίνου σε μεγάλη αστική έκταση, που ενοποιούν λειτουργικά νευραλγικές περιοχές της πόλης, όπως η περιοχή από το Πάρκο Γεωργιάδη μέχρι την πλατεία Δασκαλογιάννη, την πλατεία του Αρχαιολογικού Μουσείου και τη λεωφόρο Ικάρου, περιοχή που περιλαμβάνει την Πλατεία Ελευθερίας.  
 • Διευρύνουμε τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας σε όλα τα κτίρια του Δήμου και στις υποδομές με στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους. 
 • Προωθούμε την υλοποίηση των ώριμων μελετών για χώρους πρασίνου και εκπονούμε νέες μελέτες για χώρους υψηλής προτεραιότητας με βάση κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Ολοκληρώνουμε το Πάρκο Ερυθραίας και διασφαλίζουμε την ένταξη του στη ζωή της πόλης. Δίνουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα σε μικρά πάρκα και ζώνες πρασίνου σε όλες της γειτονιές της πόλης.
 • Αναδεικνύουμε τις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους στα όρια του Δήμου εφαρμόζουμε συστήματα ενεργούς διαχείρισης και ενισχύουμε τη ελκυστικότητα τους. Φροντίζουμε για τη διαρκή παρακολούθηση και συντήρηση καθώς και την απρόσκοπτη πρόσβαση στις περιοχές αυτές, πεζή και με ποδήλατο, και δημιουργούμε ένα δίκτυο διαδρομών για την επίσκεψη και την απόλαυσή τους.
 • Συμβάλλουμε στην ανάδειξη των τειχών και της τάφρου με την οργάνωση και την διαρκή περιποίηση του πρασίνου σε αυτά. Ολοκληρώνουμε το έργο και τις διαδρομές για πεζούς και ποδηλάτες. Δημιουργούμε επισκέψιμο φυτώριο στην τάφρο και διασφαλίζουμε την επέκταση του σε συνεργασία με το ΕΛΜΕΠΑ.
 • Κινητοποιούμε τους δημότες προσφέρουμε μαθήματα κηπουρικής ανά γειτονιά για να περιποιούνται τους κήπους τους και το πράσινο του Δήμου. Επενδύουμε στις υιοθεσίες δέντρων και μικρών πάρκων από σχολεία και συλλόγους.
 • Διεκδικούμε την χωροθέτηση μεγάλου υπερτοπικού πάρκου στο χώρο του αεροδρομίου που θα λειτουργεί και ως χώρος περιβαλλοντικών δράσεων και εκπαίδευσης.
 • Συμβάλλουμε στη δημιουργία μικρών κήπων στα σχολικά συγκροτήματα για να αναπτύσσεται η περιβαλλοντική συνείδηση.
 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Το Ηράκλειο είναι ένα δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Δίπλα στους εδραιωμένους τομείς του τουρισμού της αγροτικής παραγωγής και των υπηρεσιών αναπτύσσεται ένα νέο αναπτυξιακό δυναμικό που έχει τις ρίζες του στην πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα. Ο Δήμος θα στηρίξει τις παλιές και νέες δραστηριότητες για να δημιουργηθούν νέες αξίες και να ενισχυθεί η απασχόληση. Αναπτύσσουμε το υπόβαθρο για τη δημιουργία μιας έξυπνης πόλης.
 • Ολοκληρώνουμε τη ψηφιακή μετάβαση του Δήμου με την αξιοποίηση των ΤΠΕ για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για όλες τις λειτουργίες. Δημιουργούμε μια ολιστική πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαχείρισης στην οποία ενσωματώνονται όλες οι επιμέρους εφαρμογές. Το νέο σύστημα παράγει αναφορές και εισφέρει ενημέρωση για την λήψη άμεσων αποφάσεων στο Δήμο. Η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί τον καταλύτη για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Ηρακλείου.
 • Δημιουργούμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την συνέχιση της αναπτυξιακής δυναμικής στο Ηράκλειο. Στηρίζουμε με επενδύσεις και παρεμβάσεις την αναβάθμιση της παραγωγικής δραστηριότητας και τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης.
 • Ενθαρρύνουμε τη σύζευξη του τουρισμού με τον πολιτισμό και οι επενδύσεις μας διευκολύνουν την εμβάθυνση της σχέσης αυτής προς όφελος και των δύο τομέων. Ειδικότερα η ανάδειξη των μνημείων του Δήμου συνδυάζεται με δράσεις που οδηγούν είτε άμεσα είτε έμμεσα σε συνοδευτικές επιχειρηματικές δράσεις.
 • Προωθούμε την οργάνωση εκδηλώσεων πολιτισμού μεγάλης εμβέλειας, όλο το χρόνο, με στόχο την προσέλκυση νέων επισκεπτών με αποτέλεσμα την επέκταση της τουριστικής περιόδου και ως εκ τούτου την ανάπτυξη πρόσθετων δραστηριοτήτων στο τουρισμό.
 • Αναπτύσσουμε στενότερη και ουσιαστική συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς της πόλης και ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη «εστιών καινοτομίας» στον αστικό ιστό για να αναζωογονηθούν γειτονιές και να προσελκυστούν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
 • Επιδιώκουμε την ισόρροπη χωρικά ανάπτυξη σε όλο το Δήμο (πόλη και ύπαιθρο) αναγνωρίζοντας την διαφορετικότητα των παραγωγικών δυνατοτήτων, στηρίζουμε νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες με την αναβάθμιση των υποδομών και των δικτύων.
 • Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για την προβολή της τοπικής παραγωγής και των προϊόντων που συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα αναδεικνύουμε την κρητική διατροφή και γαστρονομία. 
 • Ολοκληρώνουμε το Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας και δημιουργούμε έναν ισχυρό πόλο ανάπτυξης νέων ερευνητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων και της ανακύκλωσης με ταυτόχρονη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας.
 • Συνεργαζόμαστε με τους τοπικούς φορείς της επιχειρηματικότητας και συμβάλλουμε στην προβολή του Ηρακλείου και της Κρήτης με τρόπο υπεύθυνο και σύγχρονο.
 
Τα Δικαιώματα σας είναι Υποχρέωση για τη νέα Δημοτική Αρχή. Θα διασφαλιστούν με την προώθηση των θεμελιωδών προτεραιοτήτων και την εφαρμογή των προγραμματικών πρωτοβουλιών της παράταξης μας. Όμως, όλες οι βαθιές αλλαγές που έρχονται απαιτούν μια συναντίληψη, κινητοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα και επαρκή ηγεσία. 

Από την αρχή της προσπάθειας μας είμαστε ανοικτοί στις ιδέες σας, στις προτάσεις σας, στις αντίθετες απόψεις και στην κριτική. Τώρα είναι ο κατάλληλος χρόνος για ένα νέο γύρο διαβούλευσης με βάση το Πρόγραμμα μας. Η συμβολή σας θα είναι ανεκτίμητη. Είμαστε βέβαιοι ότι στο τέλος της διαδρομής θα έχουμε πετύχει ένα κοινό βηματισμό για το καλό της Πόλης μας.Η ανάγκη για ενεργή συμμετοχή των πολιτών και των φορέων του Δήμου μας διαπερνά το Πρόγραμμα μας. Πρέπει να γίνει άλλο ένα βήμα. Επιδιώκουμε την κινητοποίηση όλων των πολιτών για να έχουμε γρήγορα και σταθερά αποτελέσματα.

Για την εφαρμογή του Προγράμματος στηριζόμαστε στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου. Επίσης, αξιοποιούμε δοκιμασμένες πρακτικές με την εμπλοκή τεχνικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων, που θα επιδιώξουμε να συνδράμουν το έργο των υπηρεσιών για να υπάρξει ταχεία πρόοδος των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. 

Συγκροτούμε ένα ισχυρό και αντιπροσωπευτικό ψηφοδέλτιο που συνδυάζει την εμπειρία, την τεχνοκρατική επάρκεια και την φρεσκάδα της νέας γενιάς. Είμαστε μια ομάδα κρούσης με γνώση των προβλημάτων, αντίληψη των προκλήσεων και φυσικά μεγάλη διάθεση για προσφορά. Θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας.

Για να συμμετάσχετε στον διάλογο και να μας στείλετε τις δικές σας προτάσεις, ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://dikaiomastinpoli.gr/?page_id=1010

Σας ευχαριστούμε!