Το Σχέδιό μας για το Ηράκλειο που θέλουμε

Δέκα Βασικές Αρχές

 
Οι αρχές μας καθορίζουν το πλαίσιο δράσης της παράταξής μας.
Ο δήμος Ηρακλείου: 
 
  1. λειτουργεί δημοκρατικά, με διαφάνεια και λογοδοσία
  2. εφαρμόζει πολιτικές χρηστής διοίκησης και διαχείρισης με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ωφέλειας. 
  3. παρεμβαίνει για τα θέματα που αφορούν τους πολίτες και τον τόπο πέρα από τη στενή του αρμοδιότητα. Διεκδικεί ανακατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων στο πλαίσιο μιας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης της χώρας.
  4. συνεργεί με άλλες αρχές και όλους τους Δήμους της Κρήτης και συμβάλλει στην ενίσχυση του ρόλου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων στην αυτοδιοίκηση.
  5. συνομιλεί ισότιμα με την κεντρική κυβέρνηση και διεκδικεί ανυποχώρητα όσα αναλογούν στον τέταρτο Δήμο της χώρας.
  6. είναι ενεργητικά παρών στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και αξιοποιεί έγκαιρα, συντεταγμένα και αξιόπιστα όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς πόρους.
  7. δίνει διακριτό και ουσιαστικό ρόλο στα Διαμερίσματα και στις Κοινότητες για την καλύτερη και εκτέλεση του δημοτικού έργου εξυπηρέτηση των πολιτών στο πλαίσιο της εσωτερικής αποκέντρωσης.
  8. συνεργάζεται με τους εργαζομένους και αναγνωρίζει την προσωπικότητα, την αξία και το έργο τους. εργαζόμενοι του Δ.Η. αποτελούν βασική συνιστώσα του δημοτικού έργου.
  9. συνεργεί με όλους τους φορείς και τις κοινωνικές ομάδες, δίνει χώρο και βήμα σε όλους τους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους.
  10. αναγνωρίζει έμπρακτα ότι ο δημότης έχει λόγο ατομικά και συλλογικά. Οι δημότες είναι συμμέτοχοι στο Δήμο. Ο Δήμος οικοδομεί με τους δημότες σχέση εμπιστοσύνης.

Τρεις Θεμελιώδεις Προτεραιότητες

 
Έχουμε θέσει τρεις θεμελιώδεις προτεραιότητες στο επίκεντρο του προγράμματος μας. Με αυτές οικοδομούμε ένα καλύτερο μέλλον για την πόλη μας. Θέλουμε την άποψη, την ιδέα και τη συμμετοχή όλων. Έχουμε όλοι δικαίωμα στο Δήμο μας.
 

 

1.ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
Ηράκλειο με ποιότητα ζωής
 

>     Παρεμβαίνουμε ώστε ο Δημότης να αισθάνεται ασφαλής σε κάθε του δραστηριότητα (κυκλοφορία, φωτισμός, προσβασιμότητα).

>     Αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα της καθημερινότητας με ένα ευέλικτο σχέδιο παρεμβάσεων,

τόσο στον αστικό ιστό όσο και στην ενδοχώρα, ώστε να επιλύονται άμεσα τα προβλήματα αιχμής.

>      Εξασφαλίζουμε την επάρκεια νερού σε καθημερινή βάση. Εκσυγχρονίζουμε το σύστημα διαχείρισης του νερού. Επεκτείνουμε τα δίκτυα άρδευσης.

>      Εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο καθαριότητας για την πόλη και τα χωριά.

>   Αναβαθμίζουμε τους δημόσιους χώρους βιοκλιματικά, αισθητικά και λειτουργικά υιοθετώντας διεθνή κατασκευαστικά πρότυπα και προδιαγραφές.

>   Σχεδιάζουμε τον ανθεκτικό Δήμο με στρατηγική Πολιτικής Προστασίας σε όλο το εύρος του.

>   Θωρακίζουμε την πόλη απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Επιδιώκουμε την κλιματική ουδετερότητα.

>      Υιοθετούμε τους μεγάλους Ευρωπαϊκούς στόχους του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ανοικτής διακυβέρνησης και της βιώσιμης κινητικότητας.

>      Στοχεύουμε το Ηράκλειο σε βάθος μιας πενταετίας να γίνει η Πόλη με το μικρότερο ποσοστό ψηφιακά αναλφάβητων Δημοτών.

>     Προωθούμε τη διαδημοτική συνεργασία για την αντιμετώπιση του ζητήματος των αδέσποτων ζώων.

>      Επενδύουμε στην ενημέρωση των Δημοτών και την ενεργό συμμετοχή τους στα δρώμενα του Δήμου.

  
2. ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ
Ηράκλειο με επίκεντρο τον άνθρωπο

Η κοινωνική πολιτική είναι και αναπτυξιακή πολιτική, γι’ αυτό της δίνουμε προτεραιότητα.

Στόχος μας είναι μια ολοκληρωμένη κοινωνική πολιτική του Δήμου, με επίκεντρο τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η προσοχή μας είναι στραμμένη στους οικονομικά αδύναμους με στόχο να άρουμε τα εμπόδια που προκαλούνται από διαφορές σε φύλο, ηλικία, φυλή, θρησκεία, εθνικότητα.

Ιδρύουμε βρεφονηπιακούς σταθμούς για να καλύψουμε τις ανάγκες των οικογενειών με χαμηλό εισόδημα.

Δίνουμε επίσης προτεραιότητα στα ζητήματα σχολικής στέγης (συντήρηση, ασφάλεια και λειτουργική αναβάθμιση κτηρίων, σχεδιασμό και δημιουργία νέων σχολικών μονάδων).

Αναπτύσσουμε ένα συνολικό ενεργητικό πλέγμα κοινωνικής προστασίας με μια δέσμη δράσεων που αφορά:

>      στη στήριξη των ευάλωτων ομάδων

>      στην τρίτη ηλικία

>      στην παιδική προστασία και την προστασία της νεότητας

>      στη στήριξη ατόμων με εξαρτήσεις

>      στην υποστήριξη των αναγνωρισμένων προσφύγων
      και μεταναστών και των αιτούντων άσυλο

>      στην καταπολέμηση της κάθε είδους βίας 

>      αντλούμε ιδέες και τεχνογνωσία για να χτίσουμε μια νεανική πόλη, με νεανικές γειτονιές. 

  

3.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ηράκλειο με ισχυρή παραγωγική και αναπτυξιακή ταυτότητα
 

>      Επενδύουμε στον πολιτισμό, στον τουρισμό και στην καινοτομία.

>    Αξιοποιούμε τη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και εφαρμογές νέων τεχνολογιών προς όφελος των δημοτών και του Δήμου.

>    Υποστηρίζουμε τη λειτουργία και την κοινωνική απόδοση του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου. Επενδύουμε στη δημιουργία νέων χώρων πολιτισμού στο Δήμο.

>    Συνεργαζόμαστε με όλους τους παραγωγικούς φορείς του τόπου για να δώσουμε ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα. Ενισχύουμε τις δράσεις μας για την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων ώστε να συνδεθούν ακόμα στενότερα ο κλάδος της αγροδιατροφής και του τουρισμού με όχημα την τοπική γαστρονομία.

>    Συνεργαζόμαστε με τα ερευνητικά και τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα, ώστε να βελτιώσουμε την κοινωνική πολιτική, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

>    Επενδύουμε στην ισχυρή ταυτότητα της «ευφυούς πόλης» που ενισχύει ένα νέο μοντέλο αστικής ανάπτυξης και διαβίωσης των πολιτών.

>    Δημιουργούμε το Κέντρο Αστικού Μετασχηματισμού Ηρακλείου (Κ.Α.Μ.Η). Στο Κ.Α.Μ.Η. συμμετέχουν εκπρόσωποι των αναπτυξιακών και κοινωνικών φορέων της πόλης, των Πανεπιστημίων και της κοινωνίας των πολιτών. 

 

Έξι προγραμματικές Πρωτοβουλίες

 
1. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ  
Οι προκλήσεις της καθημερινότητας υποβαθμίζουν διαχρονικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων ενώ δυσχεραίνουν την προσωπική και επαγγελματική τους δραστηριότητα. Αντιμετωπίζουμε άμεσα τις χρόνιες αδράνειες και προωθούμε δομικές αλλαγές σε τομείς που αναπαράγουν καθημερινά νέα προβλήματα.
 

    Ο κύκλος του νερού εκσυγχρονίζεται. Στοχεύουμε να διασφαλίσουμε τρεχούμενο πόσιμο νερό 24/7 και επαρκή άρδευση των καλλιεργειών.

    Καθαρή πόλη, καθαρά χωριά γίνονται πραγματικότητα. Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένο σχέδιο για την καθαριότητα και τη διαχείριση απορριμμάτων με αλλαγή παραδείγματος.

    Ενισχύουμε την αποκεντρωμένη εξυπηρέτηση του δημότη στο δημοτικό διαμέρισμα και την κοινότητα.

    Αυξάνουμε το Πράσινο σε κάθε γειτονιά με πάρκα για αναψυχή και αθλητισμό, πράσινες γωνιές και πάρκα τσέπης. Ενθαρρύνουμε την υιοθεσία των χώρων πρασίνου από μαθητές σχολείων, τοπικούς συλλόγους, ιδιώτες για προστασία και καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.

    Διευρύνουμε τη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις εκτός τειχών περιοχές. Ενθαρρύνουμε κάθε μορφής εναλλακτική κίνηση. Παίρνουμε άμεσα μέτρα αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας. Μεριμνούμε για χώρους στάθμευσης περιμετρικά του κέντρου και στις γειτονιές και χώρους στάθμευσης για δίκυκλα.

    Φροντίζουμε για τον επαρκή φωτισμό των δρόμων και κάθε δημόσιου χώρου με ενεργειακή εξοικονόμηση.

    Ενισχύουμε τις δημοτικές συγκοινωνίες στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, δημιουργώντας ενιαίο κέντρο συντονισμού κάθε είδους κίνησης στο Δήμο.

    Εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων και συντήρησης του οδικού δικτύου στις γειτονιές σε συνδυασμό με τη δημιουργία πεζοδρομίων με τήρηση προδιαγραφών.

    Μετατρέπουμε τα σχολικά συγκροτήματα κατά τις ώρες που δεν λειτουργούν σε κέντρα δια βίου μάθησης, πολιτισμού, άθλησης και εκπαίδευσης της γειτονιάς (Πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία»).

    Συνεργαζόμαστε με κάθε συλλογικότητα που αναβαθμίζει της ποιότητας ζωής στη γειτονιά. Δίνουμε βήμα και τόπο στα νιάτα, από τα σχολεία στην κοινωνία για την ανάδειξη των δεξιοτήτων και το ξεδίπλωμα της προσωπικότητας των νέων ανθρώπων.

 

2. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ
Το Ηράκλειο μια ελκυστική πόλη σε όλα τα επίπεδα (αισθητικό, λειτουργικό, οικονομικό, κοινωνικό), επίπεδα που συνδέονται απόλυτα με τον εκσυγχρονισμό και την ευρωστία του αναπτυξιακού περιβάλλοντος της πόλης και των οικισμών.
 

    Επιταχύνουμε την ανάθεση, εκπόνηση, ολοκλήρωση και εφαρμογή των πολεοδομικών μελετών. Για το σκοπό αυτό δημιουργούμε ειδικό μηχανισμό επίσπευσης του πολεοδομικού έργου.

    Προωθούμε τη λειτουργική ενοποίηση και ανάδειξη του συνόλου του παραλιακού μετώπου από τον Ξεροπόταμο έως τον Καρτερό, εφαρμόζοντας ένα σύνολο από επιμέρους δικτυωμένες παρεμβάσεις.

    Διασφαλίζουμε την αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής του Αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης προς όφελος της πόληςΗ δημοτική μας αρχή διεκδικεί και άμεσα υλοποιεί σχεδιασμούς και πολιτικές για μια«Διπλή Ανάπλαση», συνδέοντας την απομάκρυνση του αεροδρομίου με την πολεοδομική, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αναγέννηση του Ηρακλείου συνολικά, και της Νέας Αλικαρνασσού ειδικότερα.

    Αναπτύσσουμε τον αστικό γραμμικό άξονα Λιμανιού – Κνωσού. Αναβάθμιση του γραμμικού πάρκου Μπεντεβή – Ερυθραίας – Φορτέτσας και δημιουργία περιαστικού Αρχαιολογικού πάρκου Κνωσού με την ενοποίηση των διάσπαρτων μνημείων της περιοχής.

    Αναδεικνύουμε τα Τείχη και την Τάφρο, με την ένταξη τους στην καθημερινή ζωή της πόλης σαν ένα πολυλειτουργικό αστικό πάρκο περιπάτου αναψυχής και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

    Επιταχύνουμε την αναζωογόνηση της παλιάς πόλης, με την επίσπευση της εφαρμογής του συνόλου των εγκεκριμένων μελετών και εκπόνηση νέων για την

ανάδειξη της παλιάς πόλης.

    Διεκδικούμε την άρση της διχοτόμησης της πόλης από τον ΒΟΑΚ.

    Αναπτύσσουμε ένα δίκτυο «πράσινων διαδρομών» διασύνδεσης της πόλης με τους οικισμούς της ενδοχώρας.

    Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης όλων των οικισμών του Δήμου.

    Εκπονούμε συνολικό σχέδιο για την αγροτική ανάπτυξη της υπαίθρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

  

3. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Δημιουργούμε ένα σύγχρονο δίκτυο κοινωνικής προστασίας με ολοκληρωμένα κέντρα κοινωνικής φροντίδας στη γειτονιά, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων στο μέγιστο της δυνατότητες του Κέντρου Κοινότητας.
 

Διευρύνουμε κατά προτεραιότητα το δίκτυο βρεφικών σταθμών και νηπιαγωγείων με στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα.

Υποστηρίζουμε τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) με ανάπτυξη νέων βιωματικών δραστηριοτήτων και με ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες ενώ δημιουργούμε και ΚΔΑΠ για παιδιά ΑμΕΑ.

Εντάσσουμε την παραγωγή και διάθεση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην κοινωνική πολιτική του Δήμου.

Εφαρμόζουμε πολιτικές κοινωνικής κατοικίας με αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων.

■    Αναβαθμίζουμε την φροντίδα και τις δράσεις για την τρίτη ηλικία. Ενισχύουμε, αυξάνουμε και κατανέμουμε τις δομές ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων σε όλο το Δήμο Ηρακλείου. Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των συνταξιούχων στην κοινωνική ζωή του Δήμου μας.

Δημιουργούμε εξειδικευμένη ομάδα για τον εντοπισμό ανθρώπων σε δυσκολία.

Στηρίζουμε την ανάπτυξη της κοινωνικής εργασίας.

Ενισχύουμε τις πολιτικές για την κοινωνική ένταξη.

Διεκδικούμε τη δημιουργία νέων ΤΟ.Μ.Υ. προκειμένου η πρωτοβάθμια φροντίδα να είναι προσβάσιμη, λειτουργική, αποτελεσματική και να συνδέεται με τις δημοτικές δομές κοινωνικής φροντίδας.

Ενισχύουμε και διευρύνουμε τη δράση Βοήθεια στο σπίτι.

Αναβαθμίσουμε το Κοινωνικό Φροντιστήριο και διευρύνουμε τα φάσμα των μαθημάτων και των δεξιοτήτων που παρέχει.

Συστηματοποιούμε τις δράσεις υποστήριξης και ένταξης μεταναστών και προσφύγων.

Στηρίζουμε το εθελοντικό κίνημα και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών σεβόμενοι την αυτονομία τους.

 

4. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΛΗ
Το Ηράκλειο του πολιτισμού και των παγκόσμιων μνημείων ήταν ανέκαθεν κέντρο δημιουργίας. Στοχεύουμε να αξιοποιήσουμε τις προϋποθέσεις που έχουν δημιουργηθεί για να αναβαθμίσουμε το ρόλο του ως μεσογειακού πολιτιστικού κέντρου. Αξιοποιούμε τις σημαντικές δυνατότητες του πολιτισμού και ενθαρρύνουμε τη δημιουργία σε όλες τις γωνιές του Δήμου μας. Θέλουμε ανοικτά και ζωντανά μνημεία, κύτταρα καλλιτεχνικής δημιουργίας και συμμετοχής.
 

■    Προωθούμε την ένταξη της πόλης σε διεθνή και διαπεριφερειακά καλλιτεχνικά δίκτυα προκειμένου να φιλοξενεί περιοδικά εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας.

Ανοίγουμε σε συνεργασία με το ΥΠΠΟ τα μνημεία της πόλης μας.

■    Το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου λειτουργεί και φιλοξενεί κάθε δράση πολιτισμού επιπέδου καθώς και συνεδριακές εκδηλώσεις. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής πολιτιστικής παραγωγής.

■    Αναδεικνύουμε και αξιοποιούμε τον ιστορικό πλούτο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης.

Εκπονούμε συνολικό σχέδιο για τη φιλοξενία και διάχυση των πολιτιστικών δράσεων μέσα στο Δήμο σε θεματικά δίκτυα.  Μονοθεματικά φεστιβάλ με διεθνή προσανατολισμό.

Δίνουμε έμφαση και ώθηση στην τέχνη του δρόμου (street art, Τέχνη καθ’ οδόν) σε διαρκή βάση, καθώς και σε κάθε δράση τοπικής και νεανικής δημιουργίας.

Μετατρέπουμε τις εκπαιδευτικές κοινότητες σε συνεργάτες μας για την πολιτιστική αναγέννηση της Πόλης.

Εξισορροπούμε τις υποδομές πολιτισμού (έλλειψη χώρων εικαστικής δημιουργίας, πολιτιστική έκφραση στις γειτονιές και τις κοινότητες). Θεσμοθετούμε νέες πολιτιστικές δράσεις, συνεχίζουμε και διευρύνουμε τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες πολιτισμού.

Ενισχύουμε τον αθλητισμό στις γειτονιές με δημιουργία και αξιοποίηση νέων υποδομών.

Διεκδικούμε την φιλοξενία μεγάλων αθλητικών δραστηριοτήτων. Θεσμοθετούμε αθλητικά γεγονότα με έμφαση στον μαζικό αθλητισμό, που προβάλλουν τα αθλητικά ιδεώδη και συνεισφέρουν στην οικονομία του Δήμου μας. 

5. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ
Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Η ανθεκτικότητα της πόλης μας και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους του προγράμματος μας. Αξιολογούμε και εντοπίζουμε τα σημεία που αντιμετωπίζουν αυξημένες απειλές και αναλαμβάνουμε ανάλογη διορθωτική δράση.
 
 

Υλοποιούμε πρωτοβουλίες για την επέκταση του πρασίνου στην πόλη μας και την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων.

■   Παρακολουθούμε σε διαρκή βάση τις εξελίξεις στο παράλιο μέτωπο σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις για την προστασία των ακτών.

Αναθέτουμε και υλοποιούμε πολεοδομικές μελέτες για πάρκα και ζώνες πρασίνου σε μεγάλη αστική έκταση.

■   Δίνουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα σε μικρά πάρκα και ζώνες πρασίνου σε όλες της γειτονιές της πόλης.

Οργανώνουμε Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας και προωθούμε βιοκλιματικές παρεμβάσεις.

Διευρύνουμε τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας σε όλα τα κτίρια του Δήμου και στις υποδομές με στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους.

■    Ολοκληρώνουμε το Πάρκο Ερυθραίας.

Αναδεικνύουμε τις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους στα όρια του Δήμου.

Συμβάλλουμε στη δημιουργία μικρών κήπων στα σχολικά συγκροτήματα για να αναπτυχθεί η περιβαλλοντική συνείδηση.

Προωθούμε την κατασκευή φραγμάτων για την οριστική λύση του ζητήματος της ύδρευσης και της άρδευσης, αλλά και την επίλυση πολεοδομικών προβλημάτων του Ηρακλείου.  

6. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Ολοκληρώνουμε τη ψηφιακή μετάβαση του Δήμου με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για όλες τις λειτουργίες.
 

Αναπτύσσουμε στενότερη και ουσιαστική συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς της πόλης και ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη «εστιών καινοτομίας» στις γειτονιές. 

■   Στηρίζουμε την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας με τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών. Δημιουργούμε το περιβάλλον για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε ολόκληρο το Δήμο Ηρακλείου.

■   Μετατρέπουμε το ανενεργό Δημοσκόπιο σε δραστήριο Κέντρο Αστικού Μετασχηματισμού Ηρακλείου (Κ.Α.Μ.Η).

■   Παρακολουθούμε τις τάσεις ανάπτυξης σε συνάρτηση με τις δημογραφικές τάσεις, σχεδιάζουμε έγκαιρα τις αστικές υποδομές και δημιουργούμε κίνητρα για τη συγκράτηση στο Ηράκλειο του νεανικού πληθυσμού και την εγκατάσταση ανθρώπων σε παραγωγικές ηλικίες σε ολόκληρο το Δήμο Ηρακλείου.

■   Συνεργαζόμαστε με τους τοπικούς φορείς της επιχειρηματικότητας και συμβάλλουμε στην προβολή του Ηρακλείου και της Κρήτης με τρόπο υπεύθυνο, σύγχρονο και ουσιαστικό.

■   Διοργανώνουμε forum επιχειρηματικότητας για την ενημέρωση των νέων επιχειρηματιών.

Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του «branding» της πόλης.

■   Υποστηρίζουμε την ολοκλήρωση του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας.

Δημιουργούμε το ηλεκτρονικό δημοπρατήριο για προώθηση των αγροτικών μας προϊόντων. 

Τα Δικαιώματα των δημοτών συνιστούν υποχρεώσεις για τη νέα Δημοτική Αρχή.
Θα διασφαλιστούν με την προώθηση των θεμελιωδών προτεραιοτήτων και την εφαρμογή των προγραμματικών πρωτοβουλιών της παράταξής μας. Όλες οι βαθιές αλλαγές που έρχονται απαιτούν μια συναντίληψη, κινητοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα και επαρκή ηγεσία.
 
 
ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Έργα πνοής για τον τόπο και τους ανθρώπους:

> Αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής του αεροδρομίου στο πλαίσιο της μεγάλης διπλής αστικής ανάπλασης.

> Συνολική αντιμετώπιση των πολεοδομικών ζητημάτων (Σχεδίων Πόλεως) στο πλαίσιο του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Ηρακλείου.

> Προώθηση της κατασκευής της μαρίνας στο Παγκρήτιο στάδιο με τα συνοδά του έργα.

> Δημιουργία του περιαστικού Αρχαιολογικού πάρκου Κνωσού με την ενοποίηση των διάσπαρτων μνημείων της περιοχής. Πολλαπλή σύνδεση της Κνωσού με το λιμάνι διαμέσου της πόλης.

> Ενοποίηση του χώρου μεταξύ Βίγλας, Πλατείας Ελευθερίας, Ηρώου, Πάρκου Γεωργιάδη και της τάφρου των ενετικών τειχών σε συνδυασμό με τη δημιουργία μεγάλου υπόγειου πάρκιγκ.

> Συνολική ανάδειξη των τειχών και της τάφρου σε πολυλειτουργικό αστικό πάρκο.

> Ενοποίηση των Νεωρίων και της πλατείας 18 Άγγλων με αξιοποίηση των προτάσεων των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.

> Δημιουργία του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού στο κέντρο ΦΑΡΟΣ.

> Άμεσος στρατηγικός σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας με ενημέρωση και εκπαίδευση των δημοτών.

> Επίσπευση φράγματος Λαδούκου, επανεκκίνηση διαδικασίας φράγματος Δαφνών.

> Εξασφάλιση υδάτινων πόρων για την υδροδότηση του Δήμου. Επέκταση αρδευτικών δικτύων.

> Βιοκλιματικές αστικές παρεμβάσεις.