Προσωπικά δεδομένα

Εφαρμόζοντας τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τη Δημοτική Παράταξη «Δικαίωμα στην Πόλη» για τα σχετικά δικαιώματά σας.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία εκουσίως παρέχονται, καταγράφονται από τη δημοτική παράταξη «Δικαίωμα στην Πόλη» (στοιχεία επικοινωνίας: Πλατεία Θειακάκη 2, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71202, τηλέφωνο 2811121695). Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς αποστολής ενημερωτικού υλικού της Δημοτικής Παράταξης «Δικαίωμα στην Πόλη», δελτίων τύπου, ανακοινώσεων, ενημερωτικών newsletters, προσκλήσεων και άλλων αποστολών και κλήσεων συναφών με την εν λόγω πολιτική δραστηριότητα. Παράλληλα, είναι δυνατό να επεξεργάζονται και για στατιστικούς λόγους. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται από τη Δημοτική Παράταξη «Δικαίωμα στην Πόλη» κατά τη διάρκεια της πολιτικής δραστηριότητάς της, εκτός εάν ζητήσετε τη διαγραφή τους.

Η προστασία, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του δικτυακού τόπου www.dikaiomastinpoli.gr διέπεται από τους όρους και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 αφορούν στην λήθη (διαγραφή), στη φορητότητα δεδομένων, στην εναντίωση, στην αλλαγή δεδομένων (διόρθωση), στην ενημέρωση, στην πρόσβαση, στον περιορισμό της επεξεργασίας.

Το πλήρες κείμενο του Κανονισμού μπορείτε να το δείτε εδώ: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN.

Εάν επιλέξετε να παρέχετε προσωπικά δεδομένα ή να συναινέσετε στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων τα οποία μας έχετε ήδη παρέχει, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε και να διορθώσετε ή και να διαγράψετε τα δεδομένα αυτά κατ’ οιαδήποτε στιγμή. Εάν επιλέξετε συγκεκριμένες χρήσεις ή επικοινωνίες, όπως την αποστολή ηλεκτρονικών newsletters, θα έχετε τη δυνατότητα να διακόψετε την εγγραφή οιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διακόψετε την εγγραφή από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, η Δημοτική Παράταξη θα μεριμνήσει ώστε τα δεδομένα να απομακρυνθούν. Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διατίθενται και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, που δε συνδέονται με τη Δημοτική Παράταξη, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Η Δημοτική Παράταξη «Δικαίωμα στην Πόλη» χρησιμοποιεί τεχνολογία και μέτρα ασφάλειας, κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα από οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εσφαλμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη Δημοτική Παράταξη «Δικαίωμα στην Πόλη» ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας και την άσκηση αυτών, παραμένουμε στη διάθεσή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@dikaiomastinpoli.gr