Category: Δελτία τύπου

kalokairinos_lamprinos_BAA

Αλέξης Καλοκαιρινός: Η δεύτερη ευκαιρία του Δήμου Ηρακλείου στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Την τεκμηριωμένη πρότασή του, για ένα καλύτερο και σύγχρονο Ηράκλειο, μέσω του προγράμματος έργων της «Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης», παρέδωσε ο υποψήφιος Δήμαρχος Ηρακλείου και επικεφαλής της παράταξης  «Δικαίωμα στην Πόλη»  Αλέξης Καλοκαιρινός, στο Δήμαρχο Βασίλη Λαμπρινό, κατά  τη διάρκεια συνάντησης που είχαν στη Λότζια.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, στη συζήτηση που είχε σε καλό κλίμα με το Δήμαρχο Ηρακλείου, τόνισε την ανάγκη  ενός συνολικότερου και συνεκτικότερου σχεδιασμού στον οποίο θα εντάσσονται τα επιμέρους έργα σε κάθε περιοχή και γειτονιά του Ηρακλείου με στόχο να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων προς όφελος των πολιτών και να μην χάνονται κονδύλια.

Δεύτερη ευκαιρία για τον Δήμο Ηρακλείου

Όπως επεσήμανε σε δήλωσή του ο υποψήφιος Δήμαρχος , το «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» δίνει στο Δήμο Ηρακλείου μια δεύτερη ευκαιρία στην προγραμματική περίοδο 2021-2027. 

Αναλύοντας το σκεπτικό της πρότασης ανέφερε ότι, πρέπει να γίνει ξεκάθαρη  η στόχευση του Προγράμματος για την ανάπτυξη της πόλης η οποία πρέπει να περνά από την κοινωνική και οικονομική ενδυνάμωση των κατοίκων της. 

«Για εμάς, στο «Δικαίωμα στην Πόλη», συνέχισε, έχει πρώτιστη σημασία οι περιοχές του Προγράμματος να κατοικούνται με την προσέλκυση νέων ανθρώπων και ανθρώπων σε παραγωγικές ηλικίες. Επιμένουμε, ιδιαίτερα, στις πολεοδομικές μελέτες και την εφαρμογή τους, καθώς και στις υποδομές κοινωνικής μέριμνας και πολιτικής προστασίας. 

Στοχεύουμε στη δημιουργία ενός πλέγματος αστικών υποδομών μέσα από έναν συνεκτικό σχεδιασμό. Δεν αρκεί να εντάσσουμε αποσπασματικά έργα. Ο σχεδιασμός πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να δίνει βάση για διεκδίκηση και άλλων χρηματοδοτήσεων από άλλες πηγές, πέρα από τις «επιλέξιμες δαπάνες» του Προγράμματος. 

Από τη μεριά μας, μαζί με το γενικό σκεπτικό και τις βασικές προτεραιότητες, καταθέσαμε δώδεκα συγκεκριμένες κατευθύνσεις για το Πρόγραμμα. Πιστεύουμε ότι ο κάθε σχεδιασμός του Δήμου πρέπει να εμπλέκει ουσιαστικά τους δημότες και θα το επιδιώκουμε σε κάθε μας βήμα», κατέληξε ο Αλέξης Καλοκαιρινός. 

Σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε, η διαβούλευση για  ένα «συνεχιζόμενο έργο» όπως η ΒΑΑ (Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη)  , όφειλε να συνοδεύεται από έναν αξιόπιστο αναλυτικό απολογισμό της πρώτης φάσης του, ώστε να εκτιμηθούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία και να ληφθούν υπόψη στην επόμενη.

Για το «Δικαίωμα στη Πόλη», προτεραιότητες σ’ ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης συνιστούν: 

 • η κοινωνική και οικονομική ενδυνάμωση των κατοίκων της
 • η βελτίωση της καθημερινότητας σε συνάρτηση με την βελτίωση του περιβάλλοντος
 • η αντιμετώπιση κινδύνων, δηλαδή η «ανθεκτικότητα» της πόλης

Στις προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν επισημαίνονται τα εξής:

 • Προτείνεται η επέκταση της ζώνης δράσεων του προγράμματος «Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» των 37 εκατομμυρίων ευρώ, στις περιοχές Δειλινών, Θερίσου και Νέας Αλικαρνασσού, εφόσον είναι δυνατό από την τεκμηρίωση των δημογραφικών δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει ήδη τα Καμίνια, μαζί με την εντός των τειχών πόλη, τον Κατσαμπά, τον Πόρο και την Χρυσοπηγή. –
 •  Η ενίσχυση της κατοίκησης της περιοχής παρέμβασης, η οποία εξακολουθεί να φθίνει. Αυτό θα επιτευχθεί με το σχεδιασμό δράσεων που θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων συμβατών με την αύξηση της παραμονής και εγκατάστασης κατοίκων στην περιοχή παρέμβασης. Περιοχές όπως η Αγία Τριάδα και ο Λάκκος με την ιδιαίτερη ταυτότητά τους, πρέπει να γίνουν πόλος έλξης για ανθρώπους σε παραγωγικές ηλικίες και ιδιαίτερα για τους νέους που αφενός θα τις επιλέξουν ως τόπο κατοικίας και αφετέρου θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, συμβατή με την οικιστική αναζωογόνηση.-
 • Έργα υποδομών (ύδρευση, αποχέτευση, όμβρια) σε συνδυασμό με ένα στρατηγικό σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας, ενέργειες οι οποίες μπορούν να συνδεθούν με τις δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. –
 • Στο σχεδιασμό είναι απαραίτητη η ένταξη  υποδομών κοινωνικής μέριμνας. Το  πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τη δημιουργία και παροχή στους κατοίκους τέτοιων υπηρεσιών. Τα κονδύλια του  ΒΑΑ θα πρέπει επίσης να συνδυασθούν και με άλλες πηγές χρηματοδότησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για παράδειγμα μπορεί να είναι ένα τέτοιο εργαλείο. 

  Το «Δικαίωμα στην Πόλη» προτείνει επίσης τη συνολική και συνεκτική επίλυση των εναλλακτικών κινήσεων σε ολόκληρο το θαλάσσιο μέτωπο (πεζή, με ποδήλατο, με μη ρυπογόνα ΜΜΕ, με συμβατικά μέσα μεταφοράς) και τη σύνδεση του θαλάσσιου μετώπου με την πόλη με περισσότερους  κάθετους άξονες, ώστε να δημιουργηθεί ένα λειτουργικό πλέγμα εναλλακτικών κινήσεων μέσα στην πόλη για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. 

Κι όλα αυτά δεν μπορούν να αγνοούν τη συνολική μελέτη για την προστασία των τειχών και του παράλιου τμήματός τους.

Τα έργα και οι παρεμβάσεις που προτείνονται:

 1. Προτεραιοποίηση της διασφάλισης απρόσκοπτης πορείας πεζών και ποδηλατών σε όλο το θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής παρέμβασης, σε συνδυασμό με την πρόνοια για μετακίνηση με μη ρυπογόνα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και οι επιμέρους κυκλοφοριακές συνδέσεις με τις περιοχές της πόλης, έτσι ώστε, για παράδειγμα, να εξασφαλίζεται η οργανική σύνδεση της Αγίας Τριάδας με τον κόλπο του Δερματά και των Καμινίων με την περιοχή Καράβολα. Ακόμα πιο συγκεκριμένα και ενδεικτικά, κατασκευή των πεζοδρόμων της πολεοδομικής μελέτης της Αγίας Τριάδας προκειμένου να διασφαλισθούν οι διαδρομές που θα κάνουν την περιοχή προσβάσιμη και επισκέψιμη και θα την συνδέουν με άλλες γειτονιές(παράδειγμα, η οδός Δελημάρκου).
 2. Εκτέλεση έργων υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, όμβρια) με ενιαίο σχεδιασμό σε όλη την περιοχή παρέμβασης.  Διασφάλιση νερού σε 24ωρη βάση, δεδομένης της ανειλημμένης δέσμευσης για τη μη χρήση ντεπόζιτων.
 3. Συνδυασμός με σχέδιο Πολιτικής Προστασίας για όλη τη ζώνη της περιοχής παρέμβασης (αντιπλημμυρικά έργα, πυρόσβεση, αντιμετώπιση μείζονος φυσικής καταστροφής, με διόδους πρόσβασης και σήμανση χώρων συγκέντρωσης και καταφυγής). Ειδικότερος σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων διάβρωσης και στατικότητας των τειχών (συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου τείχους) σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς. 
 4. Άμεση εκ νέου ανάθεση της μελέτης του Ανατολικού Πολεοδομικού Κέντρου υπό το πρίσμα της σύνδεσης της πόλης με το λιμάνι, ώστε η χωροθέτηση ζωτικών λειτουργιών να συνδυασθεί με την καλύτερη κυκλοφορία και διάχυση των επισκεπτών στην πόλη. 
 5. Εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού όπου έχει εγκριθεί, ώστε χώροι κατοικίας αλλά και επιχειρηματικές δραστηριότητες να χρηματοδοτηθούν (αποκατάσταση, λειτουργία, εξοπλισμός, κ.α.) και να ενταχθούν στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση δράσεων. Με την ένταξη αποκατάστασης κατοικιών και επαγγελματικών χώρων θα ενισχυθεί η κατοικησιμότητα και η λειτουργικότητα που θα οδηγήσουν στην αναζωογόνηση της περιοχής παρέμβασης.
 6. Προτεραιοποίηση σε μικρές απαλλοτριώσεις προκειμένου να διασφαλισθούν μικροί ελεύθεροι χώροι πρασίνου και αναψυχής (παράδειγμα, στην οδό Γαββαλάδων)
 7. Εκπόνηση και εφαρμογή Προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης κατοικιών και επαγγελματικών χώρων στην περιοχή.
 8. Διαμόρφωση χώρων πολιτισμού για υποστήριξη έκφρασης πολιτιστικών δρώμενων σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους (η φάμπρικα Ανωγειανάκη είναι ένα καλό παράδειγμα).
 9. Χωροθέτηση και κατασκευή κοινωνικών υποδομών παιδική φροντίδας, όπως ιδιαίτερα βρεφονηπιακών σταθμών, και των υπόλοιπων υποδομών κοινωνικής μέριμνας, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πρόγραμμα αυτό παρουσιάζεται η ευκαιρία δημιουργίας υποδομών ζωτικής σημασίας, για την λειτουργία των οποίων θα είναι διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια από άλλους πόρους, όπως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 
 10. Εκπόνηση και πραγματοποίηση προγραμμάτων στήριξης και επιμόρφωσης των ευπαθών ομάδων που διαβιούν στην περιοχή αλλά και των κατοίκων της περιοχής γενικότερα (ενηλίκων και παιδιών, ψηφιακός αλφαβητισμός ηλικιωμένων, κοινωνικό φροντιστήριο, κα)
 11. Ενίσχυση του πρασίνου με ένα πρόγραμμα «πράσινων αυλών» στη λογική της υπογράμμισης διαδρομών που θα αποτελέσουν τα «περάσματα» που θα οδηγούν μέσω της συνοικίας σε άλλες γειτονιές της πόλης (Λάκκος, Χανιώπορτα, Βίγλα, κ.α.) καθώς και στις μικρές πλατείες.
 12. Μικρές δράσεις που θα δώσουν ζωντάνια στην περιοχή παρέμβασης, όπως η καθιέρωση παζαριού, από δημότες της περιοχής και όχι μόνο (για παράδειγμα, το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα) πραγμάτων «από δεύτερο χέρι» (second hand). Αφορά στη συνέχεια χρήσης αντικειμένων, συμβάλλει στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, δίνει έσοδα σε ομάδες πληθυσμού, είναι ιδιαίτερα αγαπητή διαδικασία στους νέους σε όλη την Ευρώπη και ενισχύει την κοινωνική επαφή και την αλληλογνωριμία.

Read More
PAK_0331

Επί τάπητος τα προβλήματα των επαγγελματιών στον επισιτισμό στην συνάντηση του Αλέξη Καλοκαιρινού με την Μαρία Αντωνακάκη

 Ο υποψήφιος Δήμαρχος Ηρακλείου και επικεφαλής της παράταξης Δικαίωμα στην Πόλη Αλέξης Καλοκαιρινός είχε συνάντηση με την Πρόεδρο του Συνδέσμου Επισιτισμού και Διασκέδασης  Ηρακλείου κ. Μαρία Αντωνακάκη, στο πλαίσιο των επαφών του με εκπροσώπους επαγγελματικών Σωματείων.

Η κ. Αντωνακάκη εξέθεσε στον υποψήφιο Δήμαρχο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος που αναπτύσσεται ραγδαία και συμβάλλει θετικά στην τοπική οικονομία ενώ αποφέρει και σημαντικά έσοδα στο Δήμο.

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου ζήτησε μεταξύ άλλων: 

 • Να εφαρμοστεί η μελέτη της Παλιάς Πόλης και να ορισθούν χρήσεις γης στο Κέντρο του Ηρακλείου
 • Περισσότερη ασφάλεια στο Κέντρο της πόλης
 • Να επιλυθούν τα προβλήματα με τους κοινόχρηστους χώρους
 • Να πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου  που θα απομακρύνουν τους εμπόρους ουσιών από την περιοχή.

Από την πλευρά του ο Αλέξης Καλοκαιρινός τόνισε ότι «είναι αναγκαίο να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στην αποδοτική λειτουργία των καταστημάτων και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης στην καθημερινότητα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην ευχερή κίνηση των πολιτών και την αποφυγή της  ηχορύπανσης». Ο Αλέξης Καλοκαιρινός ανέφερε επίσης ότι η παράταξη «Δικαίωμα στην Πόλη» έχει μελετήσει και θα ανακοινώσει το σχέδιό της για την καλύτερη λειτουργία της πόλης και όλων των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε αυτή. 

Read More
P6141306

Επίσκεψη Αλέξη Καλοκαιρινού στον Άγιο Σύλλα – Συζήτησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Ηράκλειου και επικεφαλής της παράταξης «Δικαίωμα στην Πόλη» Αλέξης Καλοκαιρινός επισκέφθηκε τη Δημοτική Κοινότητα του Αγίου Σύλλα, που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται οικιστικά με ταχείς ρυθμούς.

Εκεί συναντήθηκε με την δραστήρια και φιλόξενη Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας κ. Μαρία Κυπράκη και τον Αντιπρόεεδρο κ.Γιάννη Αρετίνη αλλά και πολλούς κατοίκους τους χωριού που τον υποδέχτηκαν θερμά και συζήτησε μαζί τους για τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους αλλά και τις προοπτικές που υπάρχουν.

Εκτός από την οικιστική ανάπτυξη ο Άγιος Σύλλας έχει και ένα πολλά υποσχόμενο πρωτογενή τομέα με πολλούς κατοίκους να ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή.

Ωστόσο όπως επισημάνθηκε στον υποψήφιο Δήμαρχο είναι επιτακτική ανάγκη η επέκταση του δικτύου άρδευσης με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας για να ποτίζονται οι καλλιέργειες.

Παράλληλα οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν και προβλήματα επάρκειας πόσιμου νερού ζητώντας να γίνει νέα γεώτρηση, καθώς υπάρχουσα που είναι κοινή με τις Αρχάνες, δεν καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες του χωριού.

Επίσης θέτουν επιτακτικά το θέμα της αναβάθμισης του τριθέσιου Δημοτικού Σχολείου σε εξαθέσιο λόγω της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού και τα παιδιά να έχουν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης.

Οι κάτοικοι του Αγίου Σύλλα ζητούν και την ανταπόκριση των υπηρεσιών του Δήμου στα αιτήματα για καθαριότητα, δημοτικό φωτισμό κ.α

«Οι αναγκαίες παρεμβάσεις στους οικισμούς  και τα χωριά του Δήμου Ηρακλείου για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, αποτελούν μια από τις μεγάλες προτεραιότητές μας» δήλωσε ο Αλέξης Καλοκαιρινός και δεσμεύτηκε να δώσει λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας των κατοίκων.

Read More
PAK_0590

Συνάντηση Αλέξη Καλοκαιρινού με την πρόεδρο και μέλη του Συνδέσμου Κουρέων- Κομμωτών Ηρακλείου

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Ηρακλείου και επικεφαλής της παράταξης Δικαίωμα στην Πόλη Αλέξης Καλοκαιρινός, συνεχίζοντας τις επαφές και συναντήσεις με εκπροσώπους των επαγγελματικών Σωματείων της πόλης, είχε μια γόνιμη συζήτηση με την πρόεδρο του Συνδέσμου Κουρεών – Κομμωτών κ. Μαρία Καρακατσάνη και μέλη του Δ.Σ.

Οι επαγγελματίες του κλάδου εξέθεσαν στον Αλέξη Καλοκαιρινό τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γενικότερα όπως ο ανταγωνισμός από την αδήλωτη εργασία, οι αυξήσεις στα προϊόντα περιποίησης, η αύξηση στα ενοίκια, στην ενέργεια κ.α.

Αναδείχτηκαν όμως και πρωτοβουλίες του Συνδέσμου όπως η συλλογή μαλλιών για καρκινοπαθείς γυναίκες και η πρόθεσή του να ιδρύσει και να λειτουργήσει Κοινωνικό κομμωτήριο για τους άστεγους και οικονομικά ευάλωτους συμπολίτες μας. Παράλληλα κατέθεσαν και την πρόταση να κατασκευαστεί μνημείο προς τιμήν της κακοποιημένης γυναίκας.

«Προτάσεις και δράσεις που στόχο έχουν να διευκολύνουν τη ζωή των συνανθρώπων μας θα μας βρουν συμπαραστάτες», τόνισε από την πλευρά του ο υποψήφιος Δήμαρχος, καθώς όπως είπε «τα κοινωνικά ζητήματα είναι ψηλά στην ατζέντα της παράταξης μας».

Read More
354454702_188951294137500_8229234369116842582_n

Στην Πυργού ο Αλέξης Καλοκαιρινός – Προανήγγειλε ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τους οικισμούς

Τον όμορφο και καταπράσινο οικισμό Πυργού, επισκέφθηκε ο υποψήφιος Δήμαρχος Ηρακλείου και επικεφαλής της παράταξης Δικαίωμα στην Πόλη Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με συνεργάτες του.

 Η Πυργού που ανήκει στην γεωγραφική ενότητα Γοργολαΐνη, έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού οικισμού αλλά ποτέ ο Δήμος Ηρακλείου δεν συμπαραστάθηκε στο αίτημα των κατοίκων της για να αναγνωριστεί και θεσμικά.

Αυτό διαπίστωσε ο Αλέξης Καλοκαιρινός συνομιλώντας με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας κ. Μιχάλη Χαιρέτη και κατοίκους του χωριού που εξέφρασαν τα παράπονά τους για την αντιμετώπιση της περιοχής.

Όπως τόνισαν στην ίδια έλλειψη συμπαράστασης προσκρούει και η ανάγκη για αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ένα μεγάλο επίσης ζήτημα που αναδείχτηκε κατά τη διάρκεια  της επίσκεψης στην Πυργού  είναι και ο μη χαρακτηρισμός των δρόμων του χωριού ως δημοτικών, γεγονός που εμποδίζει την έκδοση οικοδομικών αδειών προκειμένου να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο η περιοχή και δυσκολεύει τους κατοίκους της.

«Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για την ανάπτυξη της υπαίθρου του Δήμου Ηρακλείου, και αυτό αφορά και οικισμούς που είναι αλλά δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακοί, όπως η Πυργού», δήλωσε ο Αλέξης Καλοκαιρινός  και προανήγγειλε την ανακοίνωση μέσω του προγράμματος της παράταξης,  ενός συνολικού σχεδιασμού ώστε αφενός να αναδειχτούν οι δυνατότητες του κάθε οικισμού και αφετέρου να υλοποιηθούν δράσεις και έργα για την ανάπτυξή τους αλλά και για μια καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων τους.

Read More
354422878_186769877688975_560776659921077236_n

Αλέξης Καλοκαιρινός: Στόχος μας να γίνει «Πάρκο τροφίμων» η Κεντρική  Λαχαναγορά

Το μήνυμα ότι «η Κεντρική Λαχαναγορά του Δήμου Ηρακλείου έχει τις δυνατότητες να μετεξελιχθεί σε ένα ζωντανό και δραστήριο ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, με θετικές επιπτώσεις στην επιχειρηματικότητα και την απασχόληση», έστειλε ο υποψήφιος Δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης «Δικαίωμα στην Πόλη» Αλέξης Καλοκαιρινός κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Εμπόρων Οπωρολαχανικών Ηρακλείου, Μιχάλη Κονσολάκη και Γιάννη Κληρονόμο αντίστοιχα, ενημερώθηκε για τη λειτουργία της αγοράς και τα προβλήματα που υπάρχουν.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, τόνισε ότι υπάρχουν δυνατότητες και προοπτικές αλλά χρειάζονται και οι προϋποθέσεις, επισημαίνοντας την ανάγκη ο Δήμος να συνεργήσει με τους χρήστες της Αγοράς, και ιδιαίτερα με τον Σύλλογο των εμπόρων, για να λυθούν χρονίζοντα προβλήματα που δεν επιτρέπουν σήμερα ούτε καν την πλήρη αξιοποίηση των υφισταμένων εγκαταστάσεων.

«Υπάρχουν προβλήματα απλά και άλλα πιο σύνθετα. Για όλα βρίσκονται λύσεις αρκεί να υπάρχει το ενδιαφέρον, να τίθενται οι σωστές προτεραιότητες, και να λειτουργεί ο κοινός νους προς το συμφέρον των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στην πόλη αυτή» κατέληξε ο υποψήφιος Δήμαρχος Ηρακλείου.

Read More
349175813_1440979973420905_4001999973210498495_n

Αλέξης Καλοκαιρινός: Τα Κεράσια, όπως και όλοι οι οικισμοί του Δήμου, έχουν μεγάλες προοπτικές αρκεί να τους στηρίξουμε

Τα προβλήματα που απασχολούν τους κατοίκους αλλά και τις προοπτικές, ενός από τους πιο αναπτυσσόμενους οικισμούς του Δήμου Ηρακλείου, τα Κεράσια, συζήτησε ο υποψήφιος Δήμαρχος Ηρακλείου και επικεφαλής της παράταξης «Δικαίωμα στην Πόλη» Αλέξης Καλοκαιρινός  με τους κατοίκους της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον οικισμό, ο Αλέξης Καλοκαιρινός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας κ. Γιάννη Κογκάκη, τον κ. Κωστή Ζωγραφάκη και πολλούς κατοίκους του χωριού για όλα τα ζητήματα που χρήζουν επίλυσης με κυρίαρχο αυτό της άρδευσης.

Όπως αναφέρθηκε ενώ υπάρχει πολύ νερό, εντούτοις οι αγρότες αντιμετωπίζουν προβλήματα  και ζητούν την εφαρμογή της μελέτης για ένα καινούργιο αρδευτικό δίκτυο.

Πέρα από τα καθημερινά και κοινά προβλήματα που ταλαιπωρούν τους οικισμούς της υπαίθρου του Δήμου Ηρακλείου, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα έγκαιρης αποκατάστασης ζημιών, οι κάτοικοι αναζητούν λύσεις για στοχευμένα περιβαλλοντικά έργα, τα οποία θα αναδείξουν το χωριό τους σε τόπο προορισμού.

Άλλωστε το χωριό είναι περιτριγυρισμένο από τον Κερασανό Κάμπο, με θέα τα Λασιθιώτικα βουνά, χτισμένο στις πλαγιές του λόφου Χαλέπα, σε μια περιοχή με απίστευτο φυσικό κάλλος. 

«Η φυσική ομορφιά του τόπου και η εγγύτητα με την πόλη, αποτελούν κίνητρα για την τουριστική επίσκεψη αλλά και την μόνιμη εγκατάσταση.

Όμως χρειάζεται να σκύψουμε πάνω από τα χωριά, να κάνουμε πιο λειτουργική τη διοίκηση του Δήμου, να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική για την αναζωογόνηση της υπαίθρου μας» δήλωσε ο υποψήφιος Δήμαρχος Ηρακλείου.

Read More
353855634_184532114579418_5659460593620019247_n

Αλέξης Καλοκαιρινός: Επίσκεψη σε Βασιλειές, Άγιο Βλάσση – Σχεδιάζουμε για το μέλλον – Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής

   Η τεράστια οικιστική ανάπτυξη που παρουσιάζουν οι Δημοτικές Κοινότητες των Βασιλειών – Αγίου Βλάσση τα τελευταία 25 χρόνια, δίνει προοπτικές χωρίς όμως να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές που θα διευκολύνουν τις ανάγκες των χιλιάδων κατοίκων τους.

 Τη διαπίστωση αυτή έκανε κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, ο υποψήφιος Δήμαρχος Ηρακλείου και επικεφαλής της παράταξης «Δικαίωμα στην Πόλη» Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με συνεργάτες του.

Στις Βασιλειές, η ραγδαία οικοδομησιμότητα των προηγούμενων ετών έγινε χωρίς σχέδιο πόλης με αποτέλεσμα η έλλειψη σχεδιασμού και ιδιαίτερα των κοινόχρηστων χώρων να δημιουργεί «ασφυξία» στους δρόμους και σε μια σειρά ζητημάτων όπως η έλλειψη σχολείων όλων των βαθμίδων, παιδικών χαρών κ.α

 Ο Αλέξης Καλοκαιρινός συνομιλώντας με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας των Βασιλειών κ. Κώστα Σταμούλο, τον πρώην Πρόεδρο Νίκο Σμαραγδάκη, την Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου κ. Φλυτζανή και κατοίκους της περιοχής ενημερώθηκε διεξοδικά για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας από τους πιο αναπτυσσόμενους οικιστικά και πληθυσμιακά οικισμού του Δήμου Ηρακλείου.

Ανάμεσα σε αυτά είναι η ανάγκη για τη λειτουργία 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου αλλά και η κατασκευή κτιρίων για τη στέγαση και λειτουργία Γυμνασίου και Λυκείου.

Επίσης η επικαιροποίηση  επέκταση του Σχεδίου Πόλης, η συντήρηση και βελτίωση του δρόμου Φορτέτσα – Άγιος Σύλλας κ.α.

«Μαζί θα σχεδιάσουμε τους οικισμούς του μέλλοντος, δήλωσε ο Αλέξης Καλοκαιρινός, για να κάνουμε καλύτερη την ποιότητα ζωής των κατοίκων της ενδοχώρας του Δήμου, για να ζουν χωρίς ελλείψεις σε υποδομές, ώστε να τονωθεί και η αγροτική οικονομία και η τοπική επιχειρηματικότητα».

Read More
349049189_1321480682111549_5646152900555845953_n

Αλέξης Καλοκαιρινός: Το Ηράκλειο να γίνει πιο φιλική πόλη για Δημότες και επισκέπτες

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δημότες του Ηρακλείου αλλά και οι ξένοι επισκέπτες, συζήτησε ο υποψήφιος Δήμαρχος Ηρακλείου και επικεφαλής της παράταξης «Δικαίωμα στην Πόλη» Αλέξης Καλοκαιρινός με τον Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου κ. Νίκο Χαλκιαδάκη και μέλη του Δ.Σ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναφέρθηκαν όλα τα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν για να γίνει το Ηράκλειο πιο φιλική πόλη.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, εξέφρασε την θέση της παράταξης «Δικαίωμα στην Πόλη», ότι ο Δήμος θα πρέπει να είναι συμπαραστάτης σε όλα τα θέματα που αφορούν τη ζωή της και δεσμεύτηκε προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι ξενοδόχοι του Ηρακλείου ζητούν λύσεις που καθορίζουν την ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα της πόλης όπως:

Τα σωστά πεζοδρόμια,
Οι θέσεις πάρκινγκ,
Ο απαραίτητος (καλαίσθητος) φωτισμός.

Επίσης ένα άλλο ζητούμενο από την πλευρά της Ένωσης Ξενοδοχείων είναι η αποτελεσματικότερη και πιο έξυπνη – από τεχνολογικής πλευράς – χαρτογράφηση της πόλης του Ηρακλείου, σε συνδυασμό με την απαραίτητη ιστορική τεκμηρίωση σε ότι αφορά για παράδειγμα, τα μνημεία.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Ηρακλείου, ανέπτυξε επίσης στα μέλη του Δ.Σ της Ένωσης Ξενοδοχείων, το όραμα της παράταξής του για μια τουριστική εκπαίδευση διεθνούς ακτινοβολίας με έδρα το Ηράκλειο.

Ο σχεδιασμός αυτός, όπως τόνισε, θα συμπίπτει με την απόλυτη αναγκαιότητα για την εξειδίκευση και την πρακτική που θα ανεβάσει κι άλλο το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα ενισχύσει την ελκυστικότητα του επαγγελματικού κλάδου αλλά και το brand name του Ηρακλείου ως τουριστικού προορισμού.

Read More
352760380_181806148185348_1277854480916693939_n

Αλέξης Καλοκαιρινός: Με σχέδιο και προτάσεις στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στο Ηράκλειο

Tις προοπτικές του επιχειρείν στο Ηράκλειο αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος, συζήτησε ο υποψήφιος Δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης «Δικαίωμα στην Πόλη» Αλέξης Καλοκαιρινός με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου κ. Μανόλη Κουμαντάκη και μέλη του Δ.Σ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Κουμαντάκης εξέθεσε τους προβληματισμούς του για την πορεία της επιχειρηματικότητας στο Ηράκλειο, εκφράζοντας την αγωνία των καταστηματαρχών για μια σειρά ζητήματα όπως:

 • Τις αρνητικές επιπτώσεις που θα υπάρξουν στα μαγαζιά του κέντρου από τα σχεδιαζόμενα πολυκαταστήματα 2 Αοράκια
 • Τη δύσκολη πρόσβαση στα καταστήματα του κέντρου από τον πρόχειρο σχεδιασμό των πεζοδρομήσεων και την έλλειψη χώρων στάθμευσης
 • Την άναρχη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων από τα καταστήματα εστίασης, ζητώντας τον καθορισμό χρήσεων γης στους κεντρικούς δρόμους.

Παράλληλα οι έμποροι έθεσαν και θέμα για τη διαχείριση της ανάπτυξης του τουρισμού που όπως προβλέπεται θα υπάρξει τα επόμενα χρόνια.

« Έχουμε σχέδιο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης»

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός από την πλευρά του, εστίασε στο πρόγραμμα της παράταξης « Δικαίωμα στην Πόλη» που θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα στο οποίο περιλαμβάνεται το τρίπτυχο, Επιχειρηματικότητα – Απασχόληση – Κοινωνική συνοχή τονίζοντας στους συνομιλητές του ότι είναι υπέρ των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Η πόλη, επεσήμανε ο υποψήφιος Δήμαρχος Ηρακλείου, πρέπει να γίνει ελκυστική και τότε δεν θα ανησυχεί για τα πολυκαταστήματα και τις επιπτώσεις τους στην τοπική αγορά.

Επίσης δεσμεύτηκε μέσα από τη συνεργασία που θα έχει με τους παραγωγικούς φορείς να διατηρηθεί ο εμπορικός χαρακτήρας της πόλης, εξασφαλίζοντας άνετη πρόσβαση, θέσεις στάθμευσης, καθαριότητα και ασφάλεια

Τέλος κατέθεσε την πρόταση να συνδυαστεί ο εμπορικός χαρακτήρας της πόλης με την διατήρηση των κατοικιών στο κέντρο.

Read More