Τοπική Κοινότητα Κάτω Ασιτών

Όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού μας στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Ασιτών.  Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες.

Αναστασάκης Μιχαήλ του Γεωργίου

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος

Καλαφατάκης Στυλιανός του Νικόλαου

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος

Περογαμβράκη Αμαλία του Βασίλειου

Υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλος

Περογαμβράκη Αμαλία του Ιωάννη

Υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλος

Περογαμβράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος

Τριανταφυλλάκης Θεόδωρος  του Εμμανουήλ

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος

Τσερεβελάκη Ελευθερία του Νικολάου

Υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλος

Τσερεβελάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος