Τοπική Κοινότητα Αγίου Σύλλα

Όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού μας στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Σύλλα.  Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες.

Βιγκάκης Ιωάννης του Μιχαήλ

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος

Δημητρουλάκης Στυλιανός του Κωνσταντίνου

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος

Κάββαλος Ελευθέριος του Σπυρίδωνος

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος

Κατσαράκης Σύλλας του Εμμανουήλ

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος

Λουκαδάκης Νικόλαος του Δημητρίου

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος

Παρασύρης Ιωάννης του Εμμανουήλ

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος

Σαββάκης Στέφανος του Στεφάνου

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος

Σκανδαλάκη Μαρία του Νικολάου

Υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλος