Τοπική Κοινότητα Βουτών

Όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού μας στην Τοπική Κοινότητα Βουτών.  Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες.

Αλογδιανάκης Χαράλαμπος του Γεωργίου

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος

Δασκαλάκη Όλγα του Νικία

Υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλος

Κάββαλος Νικόλαος του Στυλιανού

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος

Περβολαράκη Ειρήνη του Μύρωνα 

Υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλος