Τοπική Κοινότητα Δαφνών

Όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού μας στην Τοπική Κοινότητα Δαφνών.  Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες.

Βαρούχα Παναγιώτα του Εμμανουήλ

Υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλος

Κορνηλάκης Αθανάσιος του Αναστασίου

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος

Μαραγκάκης Ιωάννης του Γεωργίου

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος

Μαρούλης Μιχαήλ του Ευσταθίου

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος

Μησώκας Νικόλαος του Γεωργίου

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος