Τοπική Κοινότητα Σκαλανίου

Όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού μας στην Τοπική Κοινότητα Σκαλανίου.  Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες.

Βασιλάκη Ελεονώρα του Εμμανουήλ

Υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλος

Μανίκα Ζωή του Δημητρίου

Υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλος

Μπαστάκης Αντώνιος του Μιχαήλ

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος

Σαριδάκη Ζαχαρένια του Κωνσταντίνου

Υποψήφια Κοινοτική Σύμβουλος

Ψυλλάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη

Υποψήφιος Κοινοτικός Σύμβουλος