Βλατάκης Αναστάσιος – Γεώργιος του Μιχαήλ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Επιχειρηματίας
Email:
vlatakis@outlook.com
Phone:
6936882340

Βιογραφικό σημείωμα

Γεννήθηκα στο Ηράκλειο Κρήτης το 1989, είμαι απόφοιτος του τμήματος 

Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά τα τελευταία 12 χρόνια στον κλάδο του τουρισμού.

Πλέον της κύριας εργασιακής απασχόλησης, στον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι εθελοντικά με τον ερασιτεχνικό Κλασικό Αθλητισμό. 


Οι λόγοι της συμμετοχής μου με τα κοινά είναι : 


1) Η προστασία και προώθηση της ένταξης κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων. 

2) Η διαρκής βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών με ισότιμη κατανομή των πόρων μεταξύ γειτονιών / κοινοτήτων και επίλυση χρόνιων δομικών προβλημάτων (κυκλοφοριακό / απορρίμματα) με την παράλληλη χρήση εφαρμογών «Έξυπνης Πόλης». 

3) Η σύνδεση της Αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου με την Κοινωνική πρόνοια. 

4) Η εδραίωση και ανάπτυξη της στρατηγικής του δήμου Ηρακλείου ως προορισμό Αθλητικού Τουρισμού.