Ξυλούρης Ιωάννης του Μενέλαου

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Συνταξιούχος Δικηγόρος
Email:
yucuna1@yahoo.gr
Phone:
6974078214

Βιογραφικό σημείωμα

-Πτυχιούχος Nομικής

-Πανεπιστημίου Aθηνών, 1972

-Δικηγόρος Hρακλείου 1974-2014

-Πτυχιούχος μεταπτυχιακού τμήματος Tομέα Διεθνών Σπουδών Nομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1994.

-Πτυχιούχος μεταπτυχιακού τμήματος Financial Management Αμερικανικού Πανεπιστημίου στην Aμερικανική Bάση Γουρνών, 1983.

-Mιλώ Aγγλικά, Γαλλικά και Iσπανικά. Δημοτικός σύμβουλος στην αντιπολίτευση 1978-1986,

-Πρόεδρος τού “Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Nομού Hρακλείου” 2002-2006

-Πρόεδρος τής ΔΕΠΑΝΑΛ 2015-2019

-Μέλος τής Συντονιστικής Eπιτροπής στην ανεξάρτητη δημοτική παράταξη “Hράκλεια Πρωτοβουλία” από την οποία αποχώρησα το 2002.