Βουρεξάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Μαθηματικός
Email:
geovourex@yahoo.gr
Phone:
6944772502

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Γιώργος Βουρεξάκης είναι μαθηματικός. Εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος από το 2011, είναι Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου ενώ έχει διατελέσει Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας & Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου και του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου.