Καναβάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Βιογραφικό σημείωμα

Το βιογραφικό θα ενημερωθεί σύντομα.
Email:
georgekan96@gmail.com
Phone:
6951713873

Βιογραφικό σημείωμα

Το βιογραφικό θα ενημερωθεί σύντομα.