Καραντινός Γεώργιος του Ιωάννη

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Αντιδήμαρχος/ Παιδίατρος
Email:
gikarantinos@yahoo.gr
Phone:
6971838731

Βιογραφικό σημείωμα

Γεννήθηκα στις Δαφνές Τεμένους στις 04/02/1958

-Αποφοίτησα το 1977 από το Α΄ Γυμνάσιο Ηρακλείου με  “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ”.

-Το 1986 αποφοίτησα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου.

-Νεαπόλεως Ιταλίας με ΑΡΙΣΤΑ τίτλο Διδάκτορας της Ιατρικής Γενικής Χειρουργικής.

-Από το 1986 έως το 1988 Υπηρέτησα την θητεία μου στο στρατό.

-Από το 1988 έως το 1990 εθήτευσα στο Αγροτικό Ιατρείο Αρχανών.

-Από 04-12-1990 έως 04-12-1994 απέκτησα ειδικότητα στην Παιδιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ.

-Τον Απρίλιο 1995 απέκτησα τίτλο ειδικότητας Παιδιατρικής.

-Από το 1995 εντεύθεν εξασκώ την ειδικότητα της Παιδιατρικής σε ιδιωτικό ιατρείο έως σήμερα.

-Διετέλεσα πρόεδρος Αγροτικών Ιατρών Νομού  Ηρακλείου.

-Διετέλεσα μέλος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αγροτικών Ιατρών.

-Διετέλεσα Αντιπρόεδρος και Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου.

-Διετέλεσα Δημοτικός Σύμβουλος από το 2002 έως 2006.

-Διετέλεσα μέλος της ΤΕΔΚ από το 2006 έως το 2010.

-Διετέλεσα από το 2014 έως το 2019 Αντιδήμαρχος Οικονομικών στον Δήμο Ηρακλείου.

-Από το 2019 έως το 2023 Αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού και Πολεοδομίας στο Δήμο Ηρακλείου.

-Διετέλεσα Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου από το 2014 έως το 2019.

-Είμαι Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από το 2019 έως το 2023.

-Είμαι μέλος της επιτροπής Οικονομικών των Ο.Τ.Α. της ΚΕΔΕ.

-Έγγαμος, Πατέρας δύο παιδιών.