Καραπιδάκης Γεώργιος του Νικολάου

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc
Email:
geokarap1@gmail.com
Phone:
6947276276

Βιογραφικό σημείωμα

– Μηχανικός Παραγωγός και Διοίκηση

– Σύμβουλος επιχειρήσεων τεχνικός σύμβουλος προέδρου ΕΒΕΗ

– Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου Παράταξη “Σύμπραξη Δημοτών Ηρακλείου”

– Μέλος ΔΣ ΔΟΠΑΦΑΜΑΗ