Καλογεράκης Ζαχαρίας του Γεωργίου

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Πρώην Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος
email:
zkalogerakis@gmail.com
phone:
6974039768