Χαιρέτης Εμμανουήλ του Ιωάννη

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Ιδιωτικός υπάλληλος
Email:
chairetisim@gmail.com
Phone:
6943902580

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Μανόλης Χαιρέτης είναι ιδιωτικός υπάλληλος. Εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος από το 2014, είναι μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ενώ έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΗ και Εντεταλμένος Σύμβουλος Δήμου Ηρακλείου για θέματα καταστημάτων, λαϊκών αγορών και εμπορίου.