Καλουδιώτη Μαρία του Νικολάου

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
Εκπαιδευτικός Φ.Α με MSc στην «Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία του Αθλητισμού»
Email:
mkaloudioti@yahoo.gr
Phone:
6944786527

Βιογραφικό σημείωμα

Η Μαρία Καλουδιώτη, είναι εκπαιδευτικός Φ.Α με MSc στην «Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία του Αθλητισμού», τ. διευθύντρια Καλλιτεχνικού σχολείου, πρόεδρος του σωματείου ΑΘΛ.Ε.Σ.Η, Δημοτική σύμβουλος Ηρακλείου από το 2014 έως σήμερα με τους «Ενεργούς πολίτες».