Δοκιανάκης Σπυρίδων του Νικολάου

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Χημικός Μηχανικός
Email:
dokian@hotmail.com
Phone:
6974104629