Σε Αυγενική και Βενεράτο ο Αλέξης Καλοκαιρινός συζήτησε τα προβλήματα των οικισμών