Το Ηράκλειο στη νέα εποχή: Αυτό είναι το εκτελεστικό σχήμα του Αλέξη Καλοκαιρινού