Επίσκεψη Αλέξη Καλοκαιρινού σε Σταυράκια, Άνω Ασίτες, Βούτες και Άγιο Μύρωνα