Εκδήλωση Ανακοίνωσης Υποψηφιότητας: «Έχουμε όλοι δικαίωμα στην πόλη»