Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, τα δημοτικά τέλη και η πρόκληση της νέας Δημοτικής Αρχής