Η αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Ηρακλείου στο επίκεντρο